Decyzje-IT.pl

Quiz: czy jesteś kandydatem do wdrożenia systemu ERP?

Eulalia Wierzbicka
Eulalia Wierzbicka

Sprawdź, czy Twoje przedsiębiorstwo wykazuje symptomy zapotrzebowania na system ERP.

Odpowiedz na kilka pytań i dowiedz się, na ile Twoje przedsiębiorstwo może być beneficjentem korzyści wynikających z wdrożenia sytemu ERP.

1. Czy w Twoim przedsiębiorstwie są tworzone lub wykorzystywane struktury materiałowe (BOM) dla wytwarzanych produktów?

2. Czy wymagania prawne bądź regulacje branżowe utrudniają lub uniemożliwiają wykorzystywanie obecnego oprogramowania w Twoim przedsiębiorstwie?

3. Czy jesteś zadowolony z obecnego sposobu wsparcia serwisowego i efektu aktualizowania systemu do wyższych wersji przez dostawcę Twojego systemu?

4. Czy obecne oprogramowanie biznesowe wykorzystywane przez Twoje przedsiębiorstwo zostało stworzone przez własnych programistów / pracowników działu informatyki?

5. Czy do wsparcia kluczowych procesów biznesowych Twoje przedsiębiorstwo wykorzystuje więcej niż jeden system informatyczny (oprogramowanie)?

6. Z ilu źródeł danych musisz skorzystać, aby ocenić stan funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa, zweryfikować stopień zaawansowania poszczególnych procesów, czy też podjąć decyzję?

7. W jaki sposób wymieniają informację Twoi współpracownicy do planowania i wykonania codziennych działań?

8. W jak krótkim czasie jesteś w stanie uzyskać informację na temat stanu magazynu, statusu zamówień klientów, zleceń produkcyjnych i planowanej produkcji?

Wyniki Quizu:

Powinieneś bardzo poważnie rozważyć inwestycję w ERP. Twoje kluczowe procesy gospodarcze wspierane są wieloma narzędziami, co powoduje zwiększone ryzyko utraty danych, obniżenia jakości danych i automatycznie skutkuje mniejszą efektywnością procesów. Prawdopodobnie w skutek złożoności działań Twojego przedsiębiorstwa i niedoskonałości wykorzystywanych narzędzi nie masz aktualnej informacji na temat kondycji i potencjału Twojego biznesu. Bardzo szybko możesz odnieść korzyści z wdrożenia systemu ERP.

Całkiem nieźle dajesz sobie radę, nawet gdy opierasz zarządzanie o niedoskonały system zbudowany z kilku aplikacji. O ile nawet są ze sobą zintegrowane, to i tak można znaleźć całkiem spore pole do usprawnień. Głównie w sferze reorganizacji procesów i zaprojektowania nowych mechanizmów ich wsparcia przez obecne lub nowe narzędzia informatyczne. Tak czy inaczej, na pewno powinieneś przemyśleć optymalizację  infrastruktury systemowej. Jeżeli nie całość, to z pewnością niektóre kluczowe procesy biznesowe zyskałyby na jakości w przypadku ich wsparcia nowymi technologiami.

Z dużym prawdopodobieństwem korzystasz z zintegrowanego systemu wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Nie oznacza to, że powinieneś osiąść na laurach. Szukaj inspiracji do usprawnień i dalszego rozwoju wykorzystywanej architektury aplikacji biznesowych lub do wprowadzenia kilku usprawnień pozwalających w jeszcze pełniejszym stopniu na zarządzanie informacją w realizowanych procesach biznesowych. Przejdź na nowy wymiar zarządzania i „wyciśnij” z systemu ERP jeszcze więcej, choćby poprzez wsparcie urządzeniami mobilnymi, czy zastosowanie chmury obliczeniowej.

Eulalia Wierzbicka
Eulalia Wierzbicka Wiceprezes Zarządu ALDEA IT Consulting

Zobacz również

Miniatury wdrożeniowe

Klienci lubią być oszukiwani, czyli jak kupić latający dywan

Miniatury wdrożeniowe

Negocjacje pozycyjne – taktyka „no i ch***”

Wdrażam i rozwijam systemy

Mityczna analiza przedwdrożeniowa #2. Ograniczanie budżetu i czasu na analizę

Miniatury wdrożeniowe

Doświadczenie to zmora

Wybierz etap projektu

Potrzebuję usprawnień

Wybierz etap „Potrzebuję usprawnień”, jeśli jeszcze nie wiesz, czy i co zrobić z systemami informatycznymi w swojej organizacji. Jeśli wahasz się i nie masz pewności, w którym kierunku rozwijać systemy informatyczne dla biznesu, to koniecznie zapoznaj się z treściami opublikowanych materiałów.

Wybieram rozwiązanie

Wybierz ten etap, jeśli już wiesz, że trzeba zmienić lub usprawnić dotychczasowe systemy informatyczne. Jeśli zamierzasz lub jesteś w trakcie wyboru rozwiązania informatycznego i chcesz ograniczyć ryzyko błędnych decyzji, to zapoznaj się z treściami opublikowanych materiałów.

Wdrażam i rozwijam systemy

Wybierz ten etap, jeśli już zmieniasz lub wdrażasz oprogramowanie dla biznesu w swojej organizacji. Jeśli zastanawiasz się co jeszcze można usprawnić i poprawić, to zapoznaj się z treściami materiałów przygotowanych przez wieloletnich praktyków w tej dziedzinie.