Decyzje-IT.pl

Hiperpersonalizacja

Jacek Gałkowski
Jacek Gałkowski

Nieodzownym, aby nie używać słowa, fundamentalnym składnikiem Cyfrowej Transformacji jest określenie modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Można to utożsamić z opracowaniem strategii biznesowej, czy strategii rozwoju – co jest częściej używanym terminem przez przedsiębiorców. W tym jednak przypadku nie liczy się terminologia. Nazwijmy to po swojemu, ważne by spisać pomysł na biznes w relacji do potrzeb i sposobu funkcjonowania swoich klientów oraz technologii informatycznych, bez których nie można już dzisiaj wyobrazić sobie wdrożenia i realizacji jakiejkolwiek strategii biznesowej.

O Cyfrowej Transformacji jest coraz głośniej w przestrzeni biznesowej.

Wiele się o tym pisze i mówi, a będzie jeszcze więcej. Znaczące firmy badawcze i analityczne podkręcają jeszcze temperaturę, publikując dane o „świetlanej przyszłości”, „jedynie słusznym kierunku” i „ogromnych pieniądzach”, które czekają na dostawców technologii informatycznych.

Gdyby jednak sprowadzić Cyfrową Transformację do konkretów.

O czym powinien pomyśleć i co zrobić przedsiębiorca, który chce rozwinąć biznes i zwiększyć udziały w rynku; zoptymalizować koszty działania, aby podnieść rentowność swojego przedsiębiorstwa; wybrać i wdrożyć system informatyczny, aby rozwiązać problemy w dostępie do informacji zarządczej?

ZACZĄĆ OD PRZEMYŚLENIA SWOJEGO MODELU BIZNESOWEGO NA NOWO.

Mówiąc o przemyśleniu modelu biznesowego od nowa, to o czym konkretnie myślimy?Można to przyrównać do metody tworzenia budżetu „od zera”, zamiast tworzenia go metodą „odtworzenia okresów poprzednich”, tzn. kopiując i powielając wszystkie błędy oraz niedoskonałości założeń i danych do przyszłych okresów. Oznacza to „wrzucenie do kosza” dotychczasowego modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa, gruntowną zmianę i przebudowę sposobu myślenia oraz zaprojektowanie nowego, innowacyjnego sposobu prowadzenia biznesu – oczywiście, na początek wszystko na papierze.

Otóż każdy z przedsiębiorców niezależnie od skali działania, branży, formy prawnej, zakresu geograficznego biznesu, miejsca na krzywej cyklu życia przedsiębiorstwa, czy skali podejmowanych inwestycji, powinien ustalić możliwość i uzasadnienie zmiany, inaczej przejścia z modelu biznesu w stanie OBECNYM, do modelu biznesu w stanie DOCELOWYM, w następującym zakresie:

STAN OBECNYSTAN DOCELOWY
Przedsiębiorstwo w centrum uwagi
Otoczenie w centrum uwagi
Oferowanie produktówŚwiadczenie usług
Masowość i uniwersalnośćHiperpersonalizacja
FizycznośćCyfrowość
Strategia horyzontalna / wertykalnaStrategia funkcjonalna

Otoczenie w centrum uwagi

Zmiana polega na skoncentrowaniu swojego myślenia i działania na otoczeniu, czyli na zrozumieniu kim jest mój klient, czytelnik, użytkownik, konsument oraz czego oczekuje, a następnie – na tworzeniu sieci kontaktów, partnerstwa, wymiany, współpracy z osobami, firmami, instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w przestrzeni biznesowej (ang. networking), aby w sposób bezpośredni lub pośredni spowodować u nich potrzebę nabycia naszych produktów, czy usług. Przykład: firma Netflix, wypożyczalnia filmów w modelu strumieniowym, która – wykorzystując wzrost dostępności i szybkości Internetu, umożliwiła swoim klientom dostęp do tysięcy filmów z dowolnego miejsca i w czasu na świecie.

Świadczenia usług

Zmiana polega na oferowaniu swoim klientom, czytelnikom, użytkownikom, konsumentom usług, zamiast produktów. Przykład: producent silników lotniczych, który wykorzystując rozwiązania Internetu Rzeczy, umożliwił swoim klientom możliwość użytkowania swoich produktów (silników) w modelu Product as a Service, czyli „płacę tyle, za ile używam produktu”.

Hiperpersonalizacja

Zmiana polega na oferowaniu swoim klientom, czy konsumentom produktów i usług wysoce spersonalizowanych, zamiast masowych i uniwersalnych, czyli „pasujących do każdego”. Dzisiaj klient zadowolony to nie ten, który otrzymał produkt czy usługę zgodnie z harmonogramem i wynagrodzeniem, ale ten, który poczuł, że jest traktowany indywidualnie i szczególnie. Przykład: firma NIKE, właściciel największego na świecie klubu dla biegaczy, która wykorzystując wysoce spersonalizowaną aplikację mobilną sprawiła, że każdy z milionów biegaczy na całym świecie czuje się wyjątkowo i szczególnie.

Cyfrowość

Zmiana polega na dostarczeniu swoim klientom, czy konsumentom sposobów komunikacji z przedsiębiorstwem i możliwości korzystania z usług oraz produktów w trybie cyfrowym. Z jednej strony wykorzystując światowe trendy w komunikacji, np. urządzenia mobilne, media społecznościowe, platformy komunikacyjne, czy komunikatory, a z drugiej zaspakajanie potrzeb klientów niezależnie od miejsca i czasu, w którym się znajdują. Przykład: sektor bankowy, który wykorzystując media cyfrowe umożliwił swoim klientom realizację transakcji bankowych bez konieczności fizycznej obecności w banku, w dowolnym czasie.

Strategia funkcjonalna

Zmiana polega na dostosowaniu struktury organizacyjnej, procesów biznesowych oraz stanowisk pracy swojego przedsiębiorstwa do realizacji określonych funkcji, które można utożsamiać z realizacją projektów. Wyznaczonemu, w strategii biznesowej kierunkowi funkcjonowania przedsiębiorstwa, należy podporządkować niezbędne zasoby pracownicze przypisane do adekwatnej struktury organizacyjnej, sposób realizacji działań w procesach biznesowych oraz organizację stanowisk pracy.

Wdrożenie Cyfrowej Transformacji w przedsiębiorstwie to nie rodzaj kolejnego usprawnienia organizacji; wdrożenie jakiegoś kolejnego systemu informatycznego usprawniającego wycinek organizacji; ani realizacja koncepcji „Przemysł 4.0.”, ale fundamentalna – można by rzec, GRUNTOWNA zmiana jego funkcjonowania i relacji z otoczeniem. Ważne zatem, by proces wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie rozpocząć od opracowania strategii biznesowej, czyli kierunkowskazu dla realizacji dalszych inicjatyw i działań z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Jacek Gałkowski
Jacek Gałkowski Prezes Zarządu ALDEA IT Consulting

Zobacz również

Miniatury wdrożeniowe

Mamy prawnika

Potrzebuję usprawnień

Quiz, czy jesteś kandydatem do wdrożenia systemu ERP?

Potrzebuję usprawnień

Wrogoprzyjaciel

Potrzebuję usprawnień

Koniec ERP jakiego znamy?

Wybierz etap projektu

Potrzebuję usprawnień

Wybierz etap „Potrzebuję usprawnień”, jeśli jeszcze nie wiesz, czy i co zrobić z systemami informatycznymi w swojej organizacji. Jeśli wahasz się i nie masz pewności, w którym kierunku rozwijać systemy informatyczne dla biznesu, to koniecznie zapoznaj się z treściami opublikowanych materiałów.

Wybieram rozwiązanie

Wybierz ten etap, jeśli już wiesz, że trzeba zmienić lub usprawnić dotychczasowe systemy informatyczne. Jeśli zamierzasz lub jesteś w trakcie wyboru rozwiązania informatycznego i chcesz ograniczyć ryzyko błędnych decyzji, to zapoznaj się z treściami opublikowanych materiałów.

Wdrażam i rozwijam systemy

Wybierz ten etap, jeśli już zmieniasz lub wdrażasz oprogramowanie dla biznesu w swojej organizacji. Jeśli zastanawiasz się co jeszcze można usprawnić i poprawić, to zapoznaj się z treściami materiałów przygotowanych przez wieloletnich praktyków w tej dziedzinie.