Decyzje-IT.pl

Hiperpersonalizacja

Jacek Gałkowski
Jacek Gałkowski

Nieodzownym, aby nie używać słowa, fundamentalnym składnikiem Cyfrowej Transformacji jest określenie modelu biznesowego przedsiębiorstwa. Można to utożsamić z opracowaniem strategii biznesowej, czy strategii rozwoju – co jest częściej używanym terminem przez przedsiębiorców. W tym jednak przypadku nie liczy się terminologia. Nazwijmy to po swojemu, ważne by spisać pomysł na biznes w relacji do potrzeb i sposobu funkcjonowania swoich klientów oraz technologii informatycznych, bez których nie można już dzisiaj wyobrazić sobie wdrożenia i realizacji jakiejkolwiek strategii biznesowej.

O Cyfrowej Transformacji jest coraz głośniej w przestrzeni biznesowej.

Wiele się o tym pisze i mówi, a będzie jeszcze więcej. Znaczące firmy badawcze i analityczne podkręcają jeszcze temperaturę, publikując dane o „świetlanej przyszłości”, „jedynie słusznym kierunku” i „ogromnych pieniądzach”, które czekają na dostawców technologii informatycznych.

Gdyby jednak sprowadzić Cyfrową Transformację do konkretów.

O czym powinien pomyśleć i co zrobić przedsiębiorca, który chce rozwinąć biznes i zwiększyć udziały w rynku; zoptymalizować koszty działania, aby podnieść rentowność swojego przedsiębiorstwa; wybrać i wdrożyć system informatyczny, aby rozwiązać problemy w dostępie do informacji zarządczej?

ZACZĄĆ OD PRZEMYŚLENIA SWOJEGO MODELU BIZNESOWEGO NA NOWO.

Mówiąc o przemyśleniu modelu biznesowego od nowa, to o czym konkretnie myślimy?Można to przyrównać do metody tworzenia budżetu „od zera”, zamiast tworzenia go metodą „odtworzenia okresów poprzednich”, tzn. kopiując i powielając wszystkie błędy oraz niedoskonałości założeń i danych do przyszłych okresów. Oznacza to „wrzucenie do kosza” dotychczasowego modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa, gruntowną zmianę i przebudowę sposobu myślenia oraz zaprojektowanie nowego, innowacyjnego sposobu prowadzenia biznesu – oczywiście, na początek wszystko na papierze.

Otóż każdy z przedsiębiorców niezależnie od skali działania, branży, formy prawnej, zakresu geograficznego biznesu, miejsca na krzywej cyklu życia przedsiębiorstwa, czy skali podejmowanych inwestycji, powinien ustalić możliwość i uzasadnienie zmiany, inaczej przejścia z modelu biznesu w stanie OBECNYM, do modelu biznesu w stanie DOCELOWYM, w następującym zakresie:

STAN OBECNYSTAN DOCELOWY
Przedsiębiorstwo w centrum uwagi
Otoczenie w centrum uwagi
Oferowanie produktówŚwiadczenie usług
Masowość i uniwersalnośćHiperpersonalizacja
FizycznośćCyfrowość
Strategia horyzontalna / wertykalnaStrategia funkcjonalna

Otoczenie w centrum uwagi

Zmiana polega na skoncentrowaniu swojego myślenia i działania na otoczeniu, czyli na zrozumieniu kim jest mój klient, czytelnik, użytkownik, konsument oraz czego oczekuje, a następnie – na tworzeniu sieci kontaktów, partnerstwa, wymiany, współpracy z osobami, firmami, instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w przestrzeni biznesowej (ang. networking), aby w sposób bezpośredni lub pośredni spowodować u nich potrzebę nabycia naszych produktów, czy usług. Przykład: firma Netflix, wypożyczalnia filmów w modelu strumieniowym, która – wykorzystując wzrost dostępności i szybkości Internetu, umożliwiła swoim klientom dostęp do tysięcy filmów z dowolnego miejsca i w czasu na świecie.

Świadczenia usług

Zmiana polega na oferowaniu swoim klientom, czytelnikom, użytkownikom, konsumentom usług, zamiast produktów. Przykład: producent silników lotniczych, który wykorzystując rozwiązania Internetu Rzeczy, umożliwił swoim klientom możliwość użytkowania swoich produktów (silników) w modelu Product as a Service, czyli „płacę tyle, za ile używam produktu”.

Hiperpersonalizacja

Zmiana polega na oferowaniu swoim klientom, czy konsumentom produktów i usług wysoce spersonalizowanych, zamiast masowych i uniwersalnych, czyli „pasujących do każdego”. Dzisiaj klient zadowolony to nie ten, który otrzymał produkt czy usługę zgodnie z harmonogramem i wynagrodzeniem, ale ten, który poczuł, że jest traktowany indywidualnie i szczególnie. Przykład: firma NIKE, właściciel największego na świecie klubu dla biegaczy, która wykorzystując wysoce spersonalizowaną aplikację mobilną sprawiła, że każdy z milionów biegaczy na całym świecie czuje się wyjątkowo i szczególnie.

Cyfrowość

Zmiana polega na dostarczeniu swoim klientom, czy konsumentom sposobów komunikacji z przedsiębiorstwem i możliwości korzystania z usług oraz produktów w trybie cyfrowym. Z jednej strony wykorzystując światowe trendy w komunikacji, np. urządzenia mobilne, media społecznościowe, platformy komunikacyjne, czy komunikatory, a z drugiej zaspakajanie potrzeb klientów niezależnie od miejsca i czasu, w którym się znajdują. Przykład: sektor bankowy, który wykorzystując media cyfrowe umożliwił swoim klientom realizację transakcji bankowych bez konieczności fizycznej obecności w banku, w dowolnym czasie.

Strategia funkcjonalna

Zmiana polega na dostosowaniu struktury organizacyjnej, procesów biznesowych oraz stanowisk pracy swojego przedsiębiorstwa do realizacji określonych funkcji, które można utożsamiać z realizacją projektów. Wyznaczonemu, w strategii biznesowej kierunkowi funkcjonowania przedsiębiorstwa, należy podporządkować niezbędne zasoby pracownicze przypisane do adekwatnej struktury organizacyjnej, sposób realizacji działań w procesach biznesowych oraz organizację stanowisk pracy.

Wdrożenie Cyfrowej Transformacji w przedsiębiorstwie to nie rodzaj kolejnego usprawnienia organizacji; wdrożenie jakiegoś kolejnego systemu informatycznego usprawniającego wycinek organizacji; ani realizacja koncepcji „Przemysł 4.0.”, ale fundamentalna – można by rzec, GRUNTOWNA zmiana jego funkcjonowania i relacji z otoczeniem. Ważne zatem, by proces wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie rozpocząć od opracowania strategii biznesowej, czyli kierunkowskazu dla realizacji dalszych inicjatyw i działań z wykorzystaniem technologii informatycznych.

Jacek Gałkowski
Jacek Gałkowski Prezes Zarządu ALDEA IT Consulting

Zobacz również

Miniatury wdrożeniowe

Mamy prawnika

Potrzebuję usprawnień

Quiz: czy jesteś kandydatem do wdrożenia systemu ERP?

Potrzebuję usprawnień

Wrogoprzyjaciel

Potrzebuję usprawnień

Koniec ERP jakiego znamy?

Wybierz etap projektu

Potrzebuję usprawnień

Wybierz etap „Potrzebuję usprawnień”, jeśli jeszcze nie wiesz, czy i co zrobić z systemami informatycznymi w swojej organizacji. Jeśli wahasz się i nie masz pewności, w którym kierunku rozwijać systemy informatyczne dla biznesu, to koniecznie zapoznaj się z treściami opublikowanych materiałów.

Wybieram rozwiązanie

Wybierz ten etap, jeśli już wiesz, że trzeba zmienić lub usprawnić dotychczasowe systemy informatyczne. Jeśli zamierzasz lub jesteś w trakcie wyboru rozwiązania informatycznego i chcesz ograniczyć ryzyko błędnych decyzji, to zapoznaj się z treściami opublikowanych materiałów.

Wdrażam i rozwijam systemy

Wybierz ten etap, jeśli już zmieniasz lub wdrażasz oprogramowanie dla biznesu w swojej organizacji. Jeśli zastanawiasz się co jeszcze można usprawnić i poprawić, to zapoznaj się z treściami materiałów przygotowanych przez wieloletnich praktyków w tej dziedzinie.