Decyzje-IT.pl

Business Intelligence. Ważne informacje dla firm.

Jacek Gałkowski
Jacek Gałkowski

Dane. To wokół nich narasta coraz więcej szumu. Mówi się i pisze o ich znaczeniu jako podstawy podejmowania decyzji biznesowych, ich jakości, aktualności, szybkości dostępu, sposobu wizualizacji, itd. Czy słusznie? Zdecydowanie tak! Co więcej, będzie się mówiło i pisało coraz więcej o potrzebie skutecznego zarządzania danymi. Dlaczego? Z kilku podstawowych powodów, tj.:

Jak temu zaradzić i z czego skorzystać? Odpowiedzą są systemy informatyczne, a konkretnie systemy Business Intelligence. Nazywane również systemy BI lub po prostu Business Intelligence. Już w latach 90-tych poprzedniego stulecia zaczęły się intensywnie rozwijać pierwsze systemy informacyjno-analityczne. Początkowo były one oparte o narzędzia raportujące i języki zapytań do baz danych, które pobierały dane z systemów ewidencyjno-sprawozdawczych (systemów transakcyjnych, takich jak ERP, CRM, FK, itp.). Faktyczny rozwój systemów BI nastąpił z chwilą pojawienia się koncepcji hurtowni danych oraz przeprowadzania analiz wielowymiarowych za pomocą agregacji OLAP.

Co to jest business intelligence? To klasa systemów informatycznych umożliwiająca interaktywny dostęp do informacji i pozwalająca na ich wielowymiarowe analizowanie. System Business Intelligence potrafi przechwytywać dane z wielu źródeł, następnie je przetwarzać, gromadzić i udostępniać użytkownikom w postaci trendów, analiz, wskaźników i wykresów. System BI skupia w sobie wiele dyscyplin, np. hurtownie danych, OLAP, data mining, analizy statystyczne, budżetowanie, prognozowanie, in – memory, analizy BI, itd. A po prostu? To kombinacja platformy sprzętowej, aplikacji czyli systemu BI oraz baz danych, które razem dostarczają informacje zarządcze, by na ich podstawie biznes mógł podejmować decyzje.

Dla kogo systemy Business Intelligence? Można by powiedzieć, że dla każdego przedsiębiorstwa, czy organizacji, gdzie są gromadzone dane i gdzie ich udostępnianie w postaci wielowymiarowych analiz służy podejmowaniu decyzji zarządczych. Ale czy naprawdę? Spróbujmy przyjrzeć się temu bliżej, najlepiej na konkretnym przykładzie.

Wyobraźmy sobie przedsiębiorstwo, w którym łącznie przy stanowiskach komputerowych pracuje ok. 100 pracowników. Aktualnie, organizacja stawia na informatyzację swojej działalności, choćby poprzez wybór i wdrożenie nowego systemu ERP wraz z funkcjami do zarządzania majątkiem (EAM, ang. Enterprise Assets Management), a jednym z wymogów Zarządu jest posiadanie i wykorzystywanie systemu BI. Zarząd, ani kierownictwo średniego szczebla, nie ma sprecyzowanych potrzeb w zakresie raportów i analiz, nie ma dojrzałości w zaawansowanym przetwarzaniu danych. Chce wiedzieć jak najwięcej o kosztach prowadzonej działalności, a według Zarządu, to właśnie systemy Business Intelligence są tego gwarancją. Czy dla tego typu organizacji jest uzasadnione biznesowo nabycie i wdrożenie systemu BI?

By odpowiedzieć na to pytanie, zadaliśmy kilka pytań Zarządowi przykładowego przedsiębiorstwa w podziale na kilka obszarów. Dla Państwa informacji, podajemy również odpowiedzi, które otrzymaliśmy, mając nadzieję, że przydadzą się w podejmowanych decyzjach w inwestycję w business intelligence:

Ocena poziomu zarządzania danymi.

Ocena poziomu dojrzałości organizacji do zarządzania danymi:

Tutaj kończymy pierwszą część artykułu. W drugiej, dowiesz się drogi Czytelniku, jak w praktyce wykorzystać pozyskane odpowiedzi co własnych celów. Zapraszamy ! LINK (do drugiej części jak już zostanie opublikowana)

Business Intelligence. Ważne informacje dla firm!, cz.2

W drugiej części artykułu, kontynuujemy analizę przypadku pod kątem oceny potrzeby zastosowania systemu Business Intelligence. Czy dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, opisanego w poprzedniej części artykułu, jest uzasadnione biznesowo nabycie i wdrożenie systemu BI?

Ocena sposobu gromadzenia danych.

Ocena poziomu jakości danych.

Ocena poziomu raportowania i analiz.

Ocena poziomu dostępu i wizualizacji danych.

Ocena potrzeby wykorzystania zaawansowanych funkcji BI.

Na podstawie odpowiedzi Zarządu przygotowaliśmy następującą rekomendację (w skrócie): „inwestycja w narzędzia business intelligence jest nieuzasadniona. Wszystkie potrzeby raportowe i analityczne mogą zostać zrealizowane przy zastosowaniu mechanizmów raportowych dostępnych w systemach transakcyjnych, wspomaganych przez arkusz kalkulacyjny MS Excel”.

Jak widać, nie wszystko co jest modne i „trendy”, jest jednocześnie uzasadnione biznesowo. Przed podjęciem decyzji o wyborze i wdrożeniu systemu business intelligence, należy zadać sobie wiele ważnych pytań i poddać je wnikliwej oraz rozważnej analizie.

Spróbuj również przeprowadzić samodzielnie swego rodzaju „analizę wewnętrzną” nt. uzasadnienia potrzeby posiadania Business Intelligence, korzystając z powyższych pytań, choćby poprzez przypisanie do każdego z nich oceny od 1 – do 10, a następnie zsumowania wyników. Jeśli wynik, jako iloraz sumy uzyskanych punktów do sumy możliwych punktów do uzyskania, osiągnie poziom min. 50%  – można jednoznacznie stwierdzić, że Twoje przedsiębiorstwo powinno realnie zainteresować się wdrożeniem rozwiązania BI.

Jacek Gałkowski
Jacek Gałkowski Prezes Zarządu ALDEA IT Consulting

Zobacz również

Baza wiedzy o systemach

Cloud Computing, część I: Istota i funkcje chmury obliczeniowej

Baza wiedzy o systemach

Kilka przykładów na usprawnienie procesów księgowych

Baza wiedzy o systemach

Organizacje podnoszą efektywność i poprawiają wyniki projektów

Baza wiedzy o systemach

Kontrolowanie pracowników w systemach informatycznych

Wybierz etap projektu

Potrzebuję usprawnień

Wybierz etap „Potrzebuję usprawnień”, jeśli jeszcze nie wiesz, czy i co zrobić z systemami informatycznymi w swojej organizacji. Jeśli wahasz się i nie masz pewności, w którym kierunku rozwijać systemy informatyczne dla biznesu, to koniecznie zapoznaj się z treściami opublikowanych materiałów.

Wybieram rozwiązanie

Wybierz ten etap, jeśli już wiesz, że trzeba zmienić lub usprawnić dotychczasowe systemy informatyczne. Jeśli zamierzasz lub jesteś w trakcie wyboru rozwiązania informatycznego i chcesz ograniczyć ryzyko błędnych decyzji, to zapoznaj się z treściami opublikowanych materiałów.

Wdrażam i rozwijam systemy

Wybierz ten etap, jeśli już zmieniasz lub wdrażasz oprogramowanie dla biznesu w swojej organizacji. Jeśli zastanawiasz się co jeszcze można usprawnić i poprawić, to zapoznaj się z treściami materiałów przygotowanych przez wieloletnich praktyków w tej dziedzinie.