Decyzje-IT.pl

Business Intelligence. Ważne informacje dla firm. Część 2

Jacek Gałkowski
Jacek Gałkowski

W drugiej części artykułu, kontynuujemy analizę przypadku pod kątem oceny potrzeby zastosowania systemu Business Intelligence. Czy dla przedsiębiorstwa produkcyjnego, opisanego w poprzedniej części artykułu, jest uzasadnione biznesowo nabycie i wdrożenie systemu BI?

Ocena sposobu gromadzenia danych

Ocena poziomu jakości danych

Ocena poziomu raportowania i analiz

Ocena poziomu dostępu i wizualizacji danych

Ocena potrzeby wykorzystania zaawansowanych funkcji BI

Na podstawie odpowiedzi Zarządu przygotowaliśmy następującą rekomendację (w skrócie):

inwestycja w narzędzia business intelligence jest nieuzasadniona. Wszystkie potrzeby raportowe i analityczne mogą zostać zrealizowane przy zastosowaniu mechanizmów raportowych dostępnych w systemach transakcyjnych, wspomaganych przez arkusz kalkulacyjny MS Excel.

Jak widać, nie wszystko co jest modne i „trendy”, jest jednocześnie uzasadnione biznesowo. Przed podjęciem decyzji o wyborze i wdrożeniu systemu business intelligence, należy zadać sobie wiele ważnych pytań i poddać je wnikliwej oraz rozważnej analizie.

Spróbuj również przeprowadzić samodzielnie swego rodzaju „analizę wewnętrzną” nt. uzasadnienia potrzeby posiadania Business Intelligence, korzystając z powyższych pytań, choćby poprzez przypisanie do każdego z nich oceny od 1 – do 10, a następnie zsumowania wyników. Jeśli wynik, jako iloraz sumy uzyskanych punktów do sumy możliwych punktów do uzyskania, osiągnie poziom min. 50%  – można jednoznacznie stwierdzić, że Twoje przedsiębiorstwo powinno realnie zainteresować się wdrożeniem rozwiązania BI.

Jacek Gałkowski
Jacek Gałkowski Prezes Zarządu ALDEA IT Consulting

Zobacz również

Baza wiedzy o systemach

Cloud Computing, część I: Istota i funkcje chmury obliczeniowej

Baza wiedzy o systemach

Business Intelligence. Ważne informacje dla firm. Część 1

Baza wiedzy o systemach

Kilka przykładów na usprawnienie procesów księgowych

Baza wiedzy o systemach

Organizacje podnoszą efektywność i poprawiają wyniki projektów

Wybierz etap projektu

Potrzebuję usprawnień

Wybierz etap „Potrzebuję usprawnień”, jeśli jeszcze nie wiesz, czy i co zrobić z systemami informatycznymi w swojej organizacji. Jeśli wahasz się i nie masz pewności, w którym kierunku rozwijać systemy informatyczne dla biznesu, to koniecznie zapoznaj się z treściami opublikowanych materiałów.

Wybieram rozwiązanie

Wybierz ten etap, jeśli już wiesz, że trzeba zmienić lub usprawnić dotychczasowe systemy informatyczne. Jeśli zamierzasz lub jesteś w trakcie wyboru rozwiązania informatycznego i chcesz ograniczyć ryzyko błędnych decyzji, to zapoznaj się z treściami opublikowanych materiałów.

Wdrażam i rozwijam systemy

Wybierz ten etap, jeśli już zmieniasz lub wdrażasz oprogramowanie dla biznesu w swojej organizacji. Jeśli zastanawiasz się co jeszcze można usprawnić i poprawić, to zapoznaj się z treściami materiałów przygotowanych przez wieloletnich praktyków w tej dziedzinie.