Rejestracja na webinarium

Warsztat "Umowy IT w praktyce – Case Study. Typowe i najczęstsze problemy oraz praktyczne rozwiązania dotyczące wybranych umów IT”

  • 2017-05-31
  • 10:00

Szkolenie kładzie nacisk na analizę przypadków (case study) zaczerpniętych z praktyki prowadzących oraz orzecznictwa sądów. Zostały one dobrane w taki sposób, aby zwrócić uwagę na kluczowe problemy prawne, spotykane przy negocjowaniu, zawieraniu i wykonywaniu umów odnoszących się do systemów IT oraz wskazać praktyczne rozwiązania oraz sposoby unikania sygnalizowanych ryzyk prawnych.


Formuła szkolenia umożliwia uzyskanie w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktycznej wiedzy, bardzo przydatnej w codziennej pracy zawodowej. Pozwala też uczestnikom na uczestnictwo w dyskusji z udziałem ekspertów i wymianę doświadczeń z innymi osobami z branży.


Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla prawników-praktyków, zajmujących się przygotowywaniem i negocjacjami umów IT, jak i dla osób nie posiadających wykształcenia prawniczego, w ramach obowiązków zawodowych zarządzających obszarem IT w przedsiębiorstwie.


Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

  • 2017-05-31
  • 10:00

Warsztat "Umowy IT w praktyce – Case Study. Typowe i najczęstsze problemy oraz praktyczne rozwiązania dotyczące wybranych umów IT”

Szkolenie kładzie nacisk na analizę przypadków (case study) zaczerpniętych z praktyki prowadzących oraz orzecznictwa sądów. Zostały one dobrane w taki sposób, aby zwrócić uwagę na kluczowe problemy prawne, spotykane przy negocjowaniu, zawieraniu i wykonywaniu umów odnoszących się do systemów IT oraz wskazać praktyczne rozwiązania oraz sposoby unikania sygnalizowanych ryzyk prawnych.


Formuła szkolenia umożliwia uzyskanie w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktycznej wiedzy, bardzo przydatnej w codziennej pracy zawodowej. Pozwala też uczestnikom na uczestnictwo w dyskusji z udziałem ekspertów i wymianę doświadczeń z innymi osobami z branży.


Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla prawników-praktyków, zajmujących się przygotowywaniem i negocjacjami umów IT, jak i dla osób nie posiadających wykształcenia prawniczego, w ramach obowiązków zawodowych zarządzających obszarem IT w przedsiębiorstwie.


PROGRAM

sekcja

I. Przedmiot umowy.

   1     Kod źródłowy i kod wykonywalny programu komputerowego.

Case study: Kto ma prawo do kodu źródłowego i czy można żądać jego udostępnienia przez producenta.

   2    

   3     Ochrona GUI programu komputerowego.

Case study: Kiedy podobieństwo interfejsu graficznego programu komputerowego decyduje o naruszeniu prawa autorskiego.

   4    

   5     Granice ochrony prawnoautorskiej.

Case study: Czy prawo autorskie chroni funkcjonalność programu komputerowego, języki programowania, formaty plików.

   6    

   7     Dodatkowe ograniczenia umowne.

Case study: Czy umowa może zakazywać integracji dostarczonego programu komputerowego z oprogramowaniem osób trzecich.

II. Regulacje umowne w zakresie prawa własności intelektualnej

   1     Pola eksploatacji – jak uniknąć błędów w redagowaniu umowy.

Case study 1: jaki wpływ na sytuację zamawiającego mają typowe błędy popełniane w umowach w zakresie postanowień odnoszących się do pól eksploatacji.

Case study 2: jaka jest sytuacja prawna wykonawcy w przypadku zawarcia umowy odpowiadającej aktualnym zaleceniom Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

   2    

   3     Umowy licencyjne dotyczące programów komputerowych.

Case study 1: skutki braku w umowie licencyjnej postanowień odnoszących się do czasu trwania i terytorium eksploatacji

Case Study 2: co się dzieje w przypadku nie zamieszczenia w umowie postanowień odnoszących się do przeniesienia praw lub udzielenia licencji

Case Study 3: zasady wykorzystania ogólnych warunków umów licencyjnych. Problem zamieszczania w tekście pisemnych umów licencji na oprogramowanie „odnośników” do dokumentów zamieszczonych na stronie internetowej producenta. Czy postanowienia zawarte w tego rodzaju dokumentach wiążą strony?

   4    

   5     „Odsprzedaż” licencji – możliwe rozwiązania i ryzyka prawne.

Case study: cesja umowy licencyjnej czy odsprzedaż „używanej” kopii programu

   6    

   7     Licencje w grupie kapitałowej.

Case study: jak udostępnić licencję na oprogramowanie w grupie kapitałowej – możliwe rozwiązania prawne, ryzyka, praktyka obrotu.

III. Organizacja i przebieg wdrożenia systemu informatycznego.

   1     Struktura organizacyjna wdrożenia i zespół konsultantów.

Case study: skutki przyznania zbyt szerokich kompetencji kierownikom projektu.

   2    

   3     Zarządzanie współpracą z podwykonawcami.

Case study: znaczenie chwili nabycia majątkowych praw autorskich od podwykonawców dla wykonania umowy

   4    

   5     Odbiory prac.

Case study: odbiory dokonywane przez Komitet Sterujący i skutki niepodjęcia uchwały w terminie przewidzianym w umowie.

IV. Odpowiedzialność stron i zakończenie współpracy.

   1     Obowiązek współdziałania zamawiającego w procesie wdrożenia systemu informatycznego

Case study: odstąpienie od umowy z uwagi na brak współdziałania zamawiającego - konsekwencje odstąpienia od umowy i zasady rozliczeń stron.

   2    

   3     Odpowiedzialność umowna za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie umowy

Case study 1: jakie szkody może spowodować nieprawidłowe wykonanie wdrożenia systemu informatycznego

Case study 2: kary umowne – podstawy naliczania kary umownej, limity umowne, zasady miarkowania kar umownych.

   4    

   5     Wypowiedzenie umowy licencyjnej na oprogramowanie.

Case study: czy możliwe jest zawarcie „wieczystej” i „niewypowiadalnej” licencji


Dla wszystkich użytkowników decyzje-IT.pl RABAT! Formularz rabatowy: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/uitp/formularz_pr10.php


Przejdź na stronę organizatora:

/content/files/5/1/964e9c6ff8ce90e36c16f0690d8e0abf523db090.png_t_main.jpg

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.

www.cpi.com.pl  tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;   email: pr@konferencja.com.pl