Rejestracja na webinarium

Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie

  • 2017-07-04
  • 09:00

4 lipca 2017 r. w Warszawie 

Naszym celem podczas konferencji jest przedstawienie Państwu najnowszych technik ochrony mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa w firmie.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

  • 2017-07-04
  • 09:00

Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie

4 lipca 2017 r. w Warszawie 

Naszym celem podczas konferencji jest przedstawienie Państwu najnowszych technik ochrony mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa w firmie.

Rejestracja>>

Patronat honorowy: 
 - "Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych"

Podczas konferencji głos zabiorą:

Tomasz Soczyński - Z-ca Dyrektora Departament Informatyki, GIODO;

Błażej Szymczak - Specjalista ds. bezpieczeństwa, Allegro;

Łukasz Kołodziejczyk - Ekspert ds. bezpieczeństwa;

Izabela Lewandowska - Wiśniewska - Koordynator, Starszy Inżynier Ryzyka, PZU Lab.


Agenda konferencji>> 

 Zagadnienia poruszane podczas konferencji:
 1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym:

 - zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu;
 - systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrona danych;
 - zarządzanie zdalnym dostępem do zasobów firmy;
 - prawne aspekty bezpieczeństwa informacji;
 - systemy monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem;
 - technologie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych;
 - metody zarządzania ryzykiem;
 - audyt i kontrola bezpieczeństwa.
 2. Zarządzanie bezpieczeństwem organizacyjnym - bezpieczeństwo biznesowe, prawne, personalne.
 3. Zarządzanie bezpieczeństwem fizycznym (ochrona techniczna, osób i mienia).
 4. Zarządzanie bezpieczeństwem kryzysowym:

 - zarządzanie incydentami i ciągłością działania;
 - scenariusze kryzysowe i plany działania firmy w sytuacjach nadzwyczajnych.
 5. Zarządzanie bezpieczeństwem aplikacji w organizacji.

 Grupa docelowa:
 - prezesi i członkowie zarządu;
 - pełnomocnicy i doradcy zarządu;
 - dyrektorzy i kierownicy techniczni, ds. bezpieczeństwa;
 - kierownicy i szefowie ochrony obiektów, ochrony mienia;
 - dyrektorzy i kierownicy ds. ryzyka operacyjnego, ds. zarz. nieruchomościami;
 - dyrektorzy i kierownicy IT, finansowi, facility managerowie, dyrektorzy i kierownicy ds. inwestycji, Business; Continuity Managerowie, audytorzy.
 Przedstawiciele instytucji: 
publicznych, wojskowych oraz rządowych, bankowych i ubezpieczeniowych.
 Firmy: telekomunikacyjnych, mediów, usługowych, handlowych, produkcyjnych, przemysłowych.

ZAREJESTRUJ SIĘ >>>

Do zobaczenia na konferencji!

Przejdź na stronę organizatora:

/content/files/6/5/a62028fed38630b325e1d05ad1286b218a689790.png_t_main.jpg

SuccessPoint

SuccessPoint skupia swoje działania wokół organizacji prestiżowych imprez, konferencji, szkoleń i innych spotkań biznesowych.