Rejestracja na webinarium

BEZPIECZEŃSTWO IT W WYMIARZE OCHRONY SYSTEMÓW I STANOWISK PRACY OPERATORÓW KOMPUTERÓW

  • 2017-03-01
  • 09:00

Celem zajęć jest kompleksowe opisanie zasad postępowania w codziennej pracy na stanowiskach komputerowych i wskazanie zagrożeń związanych z użytkowaniem tych stanowisk przez osoby niedysponujące fachową wiedzą informatyczną oraz z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

  • 2017-03-01
  • 09:00

BEZPIECZEŃSTWO IT W WYMIARZE OCHRONY SYSTEMÓW I STANOWISK PRACY OPERATORÓW KOMPUTERÓW

Celem zajęć jest kompleksowe opisanie zasad postępowania w codziennej pracy na stanowiskach komputerowych i wskazanie zagrożeń związanych z użytkowaniem tych stanowisk przez osoby niedysponujące fachową wiedzą informatyczną oraz z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Analiza incydentów bezpieczeństwa w biurowych systemach informatycznych wskazuje na ich powtarzalność w zakresie przyczyn i skutków, a za najważniejszy problem uznaje się nieprzygotowanie użytkowników do właściwej obsługi komputerów i brak podstawowej wiedzy pozwalającej zidentyfikować zagrożenia i ich unikać lub minimalizować ich skutki. Problemy nie leżą tylko w niezrozumieniu zasad i praktyk dotyczących bezpieczeństwa, ale mają swoje podłoże także w braku wiedzy o tym, jak systemy działają i jakie mogą być, dla całego systemu informatycznego, efekty drobnych zaniedbań na pojedynczych stanowiskach pracy. Zdaniem osób odpowiedzialnych za nadzorowanie procesów ochrony informacji inwestycja w przeprowadzenie szkoleń podstawowych dla wszystkich pracowników, w czasie których przedstawione zostaną ogólne zasady postępowania, zwraca się i procentuje w jakości codziennej pracy zespołów wspierających pracowników oraz w zmniejszeniu powszechnych incydentów bezpieczeństwa.


W programie:

  • Bezpieczeństwo fizyczne i proceduralne.
  • Podstawy budowy i eksploatacji systemów i sieci komputerowych.
  • Zagrożenia komputerowe.
  • Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych (Wi-Fi, bluetooth).
  • Ataki socjotechniczne.


Szczegółowy PROGRAM: http://cpi.com.pl/imprezy/2017/spok/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w warsztatach poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:  http://cpi.com.pl/imprezy/2017/spok/formularz_pr10.php 

Przejdź na stronę organizatora:

/content/files/5/1/964e9c6ff8ce90e36c16f0690d8e0abf523db090.png_t_main.jpg

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.

www.cpi.com.pl  tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;   email: pr@konferencja.com.pl