Rejestracja na webinarium

Analityka biznesowa i procesy

  • 2017-08-31
  • 09:00

Rozwój przedsiębiorstwa uwarunkowany jest wieloma czynnikami, wśród których istotne miejsce zajmują nowoczesne narzędzia analityki biznesowej, pozytywnie oddziałujące na wydajność procesów zachodzących w obrębie firmy.

Analizując poprawność procesów decyzyjnych, można trafnie określić efektywność procesów operacyjnych, co z kolei pozwala na opracowanie adekwatnej dla specyfiki firmy strategii działań.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji:
"Analityka biznesowa i procesy"
31 sierpnia 2017 r. | Warszawa

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

  • 2017-08-31
  • 09:00

Analityka biznesowa i procesy

Rozwój przedsiębiorstwa uwarunkowany jest wieloma czynnikami, wśród których istotne miejsce zajmują nowoczesne narzędzia analityki biznesowej, pozytywnie oddziałujące na wydajność procesów zachodzących w obrębie firmy.

Analizując poprawność procesów decyzyjnych, można trafnie określić efektywność procesów operacyjnych, co z kolei pozwala na opracowanie adekwatnej dla specyfiki firmy strategii działań.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konferencji:
"Analityka biznesowa i procesy"
31 sierpnia 2017 r. | Warszawa

Tematyka konferencji:

I. BPM - zarządzanie procesami biznesowymi
 1. analiza i opis procesów
 2. projektowanie procesów
 3. modelowanie procesów biznesowych
 4. zarządzanie i audyt procesów
 5. symulacje i optymalizacja procesów biznesowych
 6. technologie i narzędzia wspierające zarządzanie iautomatyzację procesów biznesowych
 7. Business Process Outsourcing (BPO)
 8. Business Activity Monitoring (BAM)
 9. Service Oriented Architecture (SOA)

II. Infrastruktura i narzędzia analityczne
 1. BI - problemy wdrożeń a korzyści
 2. BIG DATA - nowe możliwości analizy danych
 3. analityka predyktywna
 4. Customer Intelligence,
 5. Rola IoT i sztucznej inteligencji
 6. infrastruktura analityczna i integracja z innymi systemami
 7. gromadzenie, integracja danych / hurtownie danych
 8. bezpieczeństwo oraz zarządzanie danymi i ich jakością


Do udziału w konferencji zapraszamy:

- kadrę zarządzającą instytucji finansowych oraz branży modowej,handlu, usług, energetyki, ochrony zdrowia, edukacji, produkcji i innych
- przedstawicieli administracji publicznej
- przedstawicieli firm i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwoi cyberbezpieczeństwo
- członków zarządów oraz przedstawicieli przedsiębiorstwwykorzystujących lub widzących potencjał w analityki, w działalności formy orazw budowaniu przewagi konkurencyjnej,
- osoby odpowiedzialne za rozwój, innowację oraz organizacjęprzedsiębiorstw / instytucji,
- osoby odpowiedzialne za wybór, zakup i wdrażanie systemów,
- osoby odpowiedzialne za definiowanie strategii działaniaorganizacji,
- menedżerów biorący udział w ustalaniu kształtu procesów,
- menedżerów informatyki oraz analityków biznesowych i marketingowych.

Przejdź na stronę organizatora:

/content/files/6/5/a62028fed38630b325e1d05ad1286b218a689790.png_t_main.jpg

SuccessPoint

SuccessPoint skupia swoje działania wokół organizacji prestiżowych imprez, konferencji, szkoleń i innych spotkań biznesowych.