White Paper

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Aplikacja Infor Configure Price Quote

Nic nie szkodzi firmie bardziej niż przeciągający się cykl sprzedaży. Kompletne i dokładne informacje dostępne na możliwie najwcześniejszym etapie sprawią, że współpracujący z Tobą klienci poczują się pewniej. Kluczem do szybszej finalizacji skomplikowanych transakcji sprzedaży jest możliwość generowania szybkich, bezbłędnych ofert w taki sposób, aby klienci nie mieli wrażenia, że wywierasz na nich presję.
Xplus Contract Management

Informatyczny system zarządzania przedsiębiorstwem wspiera procesy biznesowe, których sprawność ma fundamentalne znaczenie dla działalności operacyjnej firmy i dla wiedzy menedżerskiej pozwalającej firmą strategicznie zarządzać. XPLUS dostarcza rozwiązania informatyczne wspierające bezpieczeństwo, ciągłość i operacyjną skuteczność przedsięwzięć gospodarczych podmiotów, które tych rozwiązań używają. Praktykowane przez XPLUS metody wdrażania umożliwiają przedstawicielom Klienta nieustanny wgląd w zaawansowanie prac wdrożeniowych, wpływ na ich tok, udział w pracach oraz najwyższą możliwą gwarancję zgodności efektów z zamierzeniem pierwotnym.

Łatwość tworzenia raportów zarządczych dzięki narzędziom analitycznym QlikView

QlikView stwarza nieskończenie wiele możliwości wykonywania zapytań ad hoc w niehierarchicznej strukturze danych. Jest to możliwe dzięki technologii AQL (Associative Query Logic) - która w sposób automatyczny szuka powiązań miedzy wartościami w wewnętrznej bazie danych QlikView.

IFS APPLICATIONS - Produkcja maszynowa

Niezależnie od produktu − sprzęt budowlany, urządzenia wykorzystywane w procesach produkcyjnych czy złożone komponenty wykorzystywane przez producentów OEM we własnej produkcji — IFS Applications pozwala sprostać wymaganiom stawianym przez klientów. System firmy IFS to kompletne rozwiązanie dla producentów maszyn zorientowane na zarządzanie cyklem życia produktu (Product Lifecycle Management, PLM) przy wsparciu projektowania i zarządzania projektem, zarządzania produkcją mieszaną i obsługą posprzedażną. 

IFS dla elastycznych przedsiębiorstw

IFS zostało założone w 1983 roku przez pięciu studentów uniwersytetu w Linköping. Marzyli oni o założeniu firmy, która różniłaby się od innych – przyjaznej dla pracowników i która byłaby prawdziwym partnerem dla klientów.