Rejestracja na webinarium

Oprogramowanie dla miękkiego HR – kompleksowe wsparcie w zarządzaniu kompetencjami

 • Exact
 • 2016-06-17
 • 10:00

Sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi zawsze odgrywało znaczącą rolę w budowaniu silnej firmy. Mając z jednej strony wykwalifikowany personel działów HR - mimo wszystko napotykamy coraz częściej na problemy wynikające z różnych wymagań i potrzeb zarówno managerów, jak i samych pracowników firmy. Oddzielne departamenty, managerowie różnych szczebli, pracownicy i dział HR – wszyscy potrzebujący diametralnie innych informacji i danych, wspomagających ich w sprawnym zarządzaniu i funkcjonowaniu w ramach swoich obowiązków.
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki oraz coraz większy nacisk na zarządzanie kompetencjami, prowadzenie jednolitej i spójnej polityki personalnej firmy napotyka na coraz większe wyzwania. W takiej sytuacji koniecznym wsparciem jest technologia, a dokładniej właściwie dobrane narzędzia informatyczne. Odpowiedni system stanowi, bowiem olbrzymie usprawnienie, tak konieczne w pracy managerów, działów HR jak i samych pracowników.

 

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

 • Exact
 • 2016-06-17
 • 10:00

Oprogramowanie dla miękkiego HR – kompleksowe wsparcie w zarządzaniu kompetencjami

Sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi zawsze odgrywało znaczącą rolę w budowaniu silnej firmy. Mając z jednej strony wykwalifikowany personel działów HR - mimo wszystko napotykamy coraz częściej na problemy wynikające z różnych wymagań i potrzeb zarówno managerów, jak i samych pracowników firmy. Oddzielne departamenty, managerowie różnych szczebli, pracownicy i dział HR – wszyscy potrzebujący diametralnie innych informacji i danych, wspomagających ich w sprawnym zarządzaniu i funkcjonowaniu w ramach swoich obowiązków.
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki oraz coraz większy nacisk na zarządzanie kompetencjami, prowadzenie jednolitej i spójnej polityki personalnej firmy napotyka na coraz większe wyzwania. W takiej sytuacji koniecznym wsparciem jest technologia, a dokładniej właściwie dobrane narzędzia informatyczne. Odpowiedni system stanowi, bowiem olbrzymie usprawnienie, tak konieczne w pracy managerów, działów HR jak i samych pracowników.

 

HRM Exact Synergy Enterprise: 

 • jeden system umożliwiający utworzenie 360o, aktualizowanego w czasie rzeczywistym narzędzia - łączącego pracowników, informacje i zapewniającego wgląd w wybrane procesy;
 • jeden system porządkujący, automatyzujący i archiwizujący procesy
 • jeden system zarządzający dokumentami i zapewniający łatwy dostęp do informacji;
 • jeden system z wbudowanymi narzędziami do analiz i raportów.


HRM Exact Synergy Enterprise oferuje kompleksowe zarządzanie miękkim HR.

Zapewnia m.in.:

Centralną  bazę informacji:

 • wszystkie dane o pracownikach, dokumentach i procesach w jednym miejscu;
 • wszystkie informacje powiązane i dostępne z różnych poziomów;
 • dostęp do systemu online – za pośrednictwem komputera lub urządzeń mobilnych

Wspólne  środowisko pracy dla wszystkich pracowników:

 • wspólne zarządzanie i dostęp do informacji;
 • zróżnicowany dostęp uzależniony od kompetencji i uprawnień;
 • monitorowanie zadań i procesów

Więcej  możliwości dla managerów:

 • możliwość opracowania indywidualnych raportów i analiz;
 • bezpośredni dostęp do właściwych danych

Uproszczenie  i usystematyzowanie procesów:

 • ułatwienie dostępu do danych;
 • wyeliminowanie zbędnej obsługi administracyjnej;
 • większe zaangażowanie samych pracowników w tworzenie wybranych requestów;
 • przekazywanie i delegowanie zadań;
 • kontrola i usprawnienie zarządzania


Przykładowe działania  w wybranych procesach i obszarach:

 • Teczka pracownicza
 • Zarówno konkretna osoba, jak i uprawnieni do tego pracownicy (przełożeni, dział HR) mają interaktywny dostęp do wszystkich danych pracowniczych takich jak: dokumentacji (wszelkie umowy, aneksy, targety itp.), kalendarza (nieobecności, spotkania itp.), dossier czy zadań.Zapewnia to dostęp nie tylko do danych HR, ale również wszelkich działań podejmowanych i rejestrowanych przez pracownika w firmie .
  System umożliwia również elektroniczną ewidencję i dostęp do dokumentów takich jak np. odcinki płacowe.
 • Samoobsługowy HRM
 • Dostęp do informacji osobistych i samodzielna rejestracja przez pracownika np. dni wolnych od pracy, wniosków pracowniczych itp.Elektroniczna rejestracja i akceptowanie wniosków urlopowych.
 • Rekrutacja 
 • W uporządkowany i ujednolicony sposób rejestrujemy wakaty i spływające aplikacje, w jednym miejscu gromadząc powiązane ze sobą dane.
  W konsekwencji na bieżąco monitorujemy i mamy kontrolę nad np. wiedzą o tym jakie działy menadżerowie poszukują obecnie pracowników, ale również o tym kto do tej pory aplikował na poszczególne stanowiska pracy. Kandydaci mogą być również powiązani ze sprecyzowanymi w systemie wymaganiami dla konkretnych stanowisk (zdefiniowany przez firmę system kompetencji).
 • Kalendarz
 • Rejestracja nieobecności pracownika (dni chorobowe, urlopy, opieka nad dzieckiem) wraz z załączoną wymaganą dokumentacją.
 • Ścieżka szkolenia i rozwoju
 • Zarządzanie i prowadzenie okresowych ocen pracowniczych.
   Wytyczenie konkretnych ścieżek szkoleń i certyfikacji dla pracowników wybranych działów, czy na określonych stanowiskach.
 • Firmowy serwis informacyjny (Intranet)
 • Działający wewnątrz firmy portal informacyjny, umożliwiający szybkie i sprawne dzielenie się wiadomościami i wydarzeniami.
 • Zasady i procedury
 • Udostępnienie w ramach Intranetu zbioru zasad i procedur obowiązujących w firmie - w odniesieniu do określonych procesów, jak również opis stanowisk pracy i zasad współpracy.
 • Raporty
 • Szybki dostęp do konkretnych raportów np. wskaźniki absencji.
 • Alerty
 • Np. powiadomienia o ważnych spotkaniach, szkoleniu, zbliżającym się terminie okresowych lub kontrolnych badań lekarskich.


Adresaci

Dyrektorzy, managerowie, kierownicy zarządzający wszystkich działów firmy; Specjaliści i pracownicy działów HR.; Osoby odpowiedzialne za strategię personalną firmy oraz rozwój narzędzi informatycznych.


Agenda

 • Prezentacja firmy oraz głównych produktów Exact Software  (w tym HRM Exact Synergy Enterprise).
 • Prezentacja rozwiązania wspomagającego zarządzanie miękkim  HR.


Przedstawimy  Państwu między innymi następujące zagadnienia: 

 • teczka pracownicza;
 • samoobsługowy HRM (Employee self-service);
 • zarządzanie procesem rekrutacji;
 • zarządzanie ścieżką kariery poprzez rozwój i szkolenia (m.in. Performance Review itp.);
 • firmowa platforma informacyjna (wewnętrzny intranet);
 • zasady i procedury (Procedures & Policies);

widziane z poziomu różnych osób – od osoby z działu HR, managera dowolnego departamentu, jak i samego pracownika.

Webinarium podzielone będzie na dwie części – wykład połączony z demonstracją oraz panel dyskusyjny.


Prelegent

Izabela Górecka-Olejniczak
izabela.gorecka-olejniczak@exact.com


Senior Business Consultant w Exact Software Poland Sp. z o.o.
20 lat doświadczenia z systemem Exact, współpracująca z działem Szkoleń i Konsultacji oraz z działem Sprzedaży.


Organizatorzy:

 

Webinarium jest dostępne

Zobacz nagranie