Rejestracja na webinarium

Oprogramowanie dla miękkiego HR – kompleksowe wsparcie w zarządzaniu kompetencjami

 • Exact
 • 2018-03-02
 • 10:00

Sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi zawsze odgrywało znaczącą rolę w budowaniu silnej firmy.
Mając z jednej strony wykwalifikowany personel działów HR - mimo wszystko napotykamy coraz częściej na problemy wynikające z różnych wymagań i potrzeb zarówno managerów, jak i samych pracowników firmy. Oddzielne departamenty, managerowie różnych szczebli, pracownicy i dział HR – wszyscy potrzebujący diametralnie innych informacji i danych, wspomagających ich w sprawnym zarządzaniu i funkcjonowaniu w ramach swoich obowiązków.
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki oraz coraz większy nacisk na zarządzanie kompetencjami, prowadzenie jednolitej i spójnej polityki personalnej firmy napotyka na coraz większe wyzwania.

W takiej sytuacji koniecznym wsparciem jest technologia, a dokładniej właściwie dobrane narzędzia informatyczne.

Odpowiedni system stanowi, bowiem olbrzymie usprawnienie, tak konieczne w pracy managerów, działów HR jak i samych pracowników.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

 • Exact
 • 2018-03-02
 • 10:00

Oprogramowanie dla miękkiego HR – kompleksowe wsparcie w zarządzaniu kompetencjami

Sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi zawsze odgrywało znaczącą rolę w budowaniu silnej firmy.
Mając z jednej strony wykwalifikowany personel działów HR - mimo wszystko napotykamy coraz częściej na problemy wynikające z różnych wymagań i potrzeb zarówno managerów, jak i samych pracowników firmy. Oddzielne departamenty, managerowie różnych szczebli, pracownicy i dział HR – wszyscy potrzebujący diametralnie innych informacji i danych, wspomagających ich w sprawnym zarządzaniu i funkcjonowaniu w ramach swoich obowiązków.
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki oraz coraz większy nacisk na zarządzanie kompetencjami, prowadzenie jednolitej i spójnej polityki personalnej firmy napotyka na coraz większe wyzwania.

W takiej sytuacji koniecznym wsparciem jest technologia, a dokładniej właściwie dobrane narzędzia informatyczne.

Odpowiedni system stanowi, bowiem olbrzymie usprawnienie, tak konieczne w pracy managerów, działów HR jak i samych pracowników.

HRM Exact Synergy Enterprise: 

 • jeden system umożliwiający utworzenie 360o, aktualizowanego w czasie rzeczywistym narzędzia - łączącego pracowników, informacje i zapewniającego wgląd w wybrane procesy;

 • jeden system porządkujący, automatyzujący i archiwizujący procesy

 • jeden system zarządzający dokumentami i zapewniający łatwy dostęp do informacji;

 • jeden system z wbudowanymi narzędziami do analiz i raportów.


HRM Exact Synergy Enterprise oferuje kompleksowe zarządzanie miękkim HR.

Zapewnia m.in.:

Centralną bazę informacji:

 • wszystkie dane o pracownikach, dokumentach i procesach w jednym miejscu;

 • wszystkie informacje powiązane i dostępne z różnych poziomów;

 • dostęp do systemu online – za pośrednictwem komputera lub urządzeń mobilnych

Wspólne środowisko pracy dla wszystkich pracowników:

 • wspólne zarządzanie i dostęp do informacji;

 • zróżnicowany dostęp uzależniony od kompetencji i uprawnień;

 • monitorowanie zadań i procesów

Więcej możliwości dla managerów:

 • możliwość  opracowania indywidualnych raportów i analiz;

 • bezpośredni dostęp do właściwych danych

Uproszczenie i usystematyzowanie procesów:

 • ułatwienie dostępu do danych;

 • wyeliminowanie zbędnej obsługi administracyjnej;

 • większe zaangażowanie samych pracowników w tworzenie wybranych requestów;

 • przekazywanie i delegowanie zadań;

 • kontrola i usprawnienie zarządzania


Przykładowe działania w wybranych procesach i obszarach:

 • Teczka pracownicza

Zarówno konkretna osoba, jak i uprawnieni do tego pracownicy (przełożeni,dział HR) mają interaktywny dostęp do wszystkich danych pracowniczych takich jak: dokumentacji (wszelkie umowy, aneksy, targety itp.), kalendarza (nieobecności, spotkania itp.), dossier czy zadań.

Zapewnia to dostęp nie tylko do danych HR, ale również wszelkich działań podejmowanych i rejestrowanych przez pracownika w firmie .
System umożliwia również elektroniczną ewidencję i dostęp do dokumentów takich jak np. odcinki płacowe.

 • Samoobsługowy HRM

Dostęp do informacji osobistych  i samodzielna rejestracja przez pracownika np. dni wolnych od pracy,wniosków pracowniczych itp.

Elektroniczna rejestracja  i akceptowanie wniosków urlopowych.

Dostęp do systemu i działania możliwe do przeprowadzenia również za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

 • Rekrutacja

W uporządkowany i ujednolicony sposób rejestrujemy wakaty i spływające aplikacje, w jednym miejscu gromadząc powiązane ze sobą dane.
W konsekwencji na bieżąco monitorujemy i mamy kontrolę nad np. wiedzą o tym jakie działy menadżerowie poszukują obecnie pracowników, ale również o tym kto do tej pory aplikował na poszczególne stanowiska pracy. Kandydaci mogą być również powiązani ze sprecyzowanymi w systemie wymaganiami dla konkretnych stanowisk (zdefiniowany przez firmę system kompetencji).

 • Kalendarz

Rejestracja nieobecności pracownika (dni chorobowe, urlopy, opieka nad dzieckiem) wraz z załączoną wymaganą dokumentacją.

 • Ścieżka szkolenia i rozwoju

Zarządzanie i prowadzenie okresowych ocen pracowniczych.
Wytyczenie konkretnych ścieżek szkoleń i certyfikacji dla pracowników wybranych działów, czy na określonych stanowiskach.

 • Firmowy serwis informacyjny (Intranet)

Działający wewnątrz firmy portal informacyjny, umożliwiający szybkie i sprawne dzielenie się wiadomościami i wydarzeniami.

 • Fora dyskusyjne oraz Oś czasu

Portal pracownika umożliwiający tworzenie grup dyskusyjnych do wymiany informacji i poglądów nadany temat.

 • Zasady i procedury

Udostępnienie w ramach Intranetu zbioru zasad i procedur obowiązujących w firmie - w odniesieniu dookreślonych procesów, jak również opis stanowisk pracy i zasad współpracy.

 • Raporty

Szybki dostęp do konkretnych raportów np. wskaźniki absencji.

 • Alerty

Np. powiadomienia o ważnych spotkaniach, szkoleniu, zbliżającym się terminie okresowych lub kontrolnych badań lekarskich.


Adresaci

Dyrektorzy, managerowie, kierownicy zarządzający wszystkich działów firmy; Specjaliści i pracownicy działów HR.; Osoby odpowiedzialne za strategię personalną firmy oraz rozwój narzędzi informatycznych.


Agenda

 • Prezentacja firmy oraz głównych produktów Exact Software  (w tym HRM Exact Synergy Enterprise).
 • Prezentacja rozwiązania wspomagającego zarządzanie miękkim  HR.


Przedstawimy  Państwu między innymi następujące zagadnienia: 

 • teczka pracownicza;
 • samoobsługowy HRM (Employee self-service);
 • zarządzanie procesem rekrutacji;
 • zarządzanie ścieżką kariery poprzez rozwój i szkolenia (m.in. Performance Review itp.);
 • firmowa platforma informacyjna (wewnętrzny intranet);
 • zasady i procedury (Procedures & Policies);

widziane z poziomu różnych osób – od osoby z działu HR, managera dowolnego departamentu, jak i samego pracownika.

Webinarium podzielone będzie na dwie części – wykład połączony z demonstracją oraz panel dyskusyjny.


Prelegent

Izabela Górecka-Olejniczak
izabela.gorecka-olejniczak@exact.com


Senior Business Consultant w Exact Software Poland Sp. z o.o.
20 lat doświadczenia z systemem Exact, współpracująca z działem Szkoleń i Konsultacji oraz z działem Sprzedaży.


Organizatorzy:

 
Webinarium jest dostępne

Zobacz nagranie