Webinaria

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Zobacz nagranie

Informatyzacja procesów serwisowania w przedsiębiorstwach

Implementacja systemów Field Force Automation (FFA) w obszarze zarządzania usługami serwisowymi w przedsiębiorstwach, jest rozwiązaniem wspierającym zadania realizowane na co dzień przez pracowników działu serwisowania. Automatyzacja działań, elektroniczny przepływ dokumentacji w systemie, możliwość tworzenia raportów na podstawie zgromadzonych danych i wnioskowania na ich podstawie znacznie wpływają na poprawę efektywności działań w przedsiębiorstwie.


 • TMS
 • 2016-12-07
 • 10:00
Zobacz nagranie

Cyfrowy bliźniak. Predykcyjne analizy inżynierskie w oparciu o portfolio Simcenter

Coraz większa złożoność współczesnych produktów, presja innowacyjności i krótszego czasu wprowadzenia na rynek stawiają przed firmami całkiem nowe wyzwania. Przetestowanie produktu w wirtualnym środowisku przed wprowadzeniem go do produkcji powoli staje się normą i koniecznością, jeśli chcemy zachować wysoki poziom usług oraz konkurencyjność cenową.

Aby pomóc przedsiębiorstwom stawić czoła tym wyzwaniom firma Siemens wprowadza nową rodzinę produktów Simcenter – rozbudowany pakiet rozwiązań programowych do symulacji (CAE) i testów (CAT).

 • Siemens PLM Software
 • 2016-11-30
 • 10:00
Zakończone

Jednolity Plik Kontrolny

Wprowadzenie obowiązku Jednolitego Pliku Kontrolnego – zwłaszcza w połączeniu z ciągle zmieniającymi się przepisami, przysparza wielu firmom problemy związane z dostosowaniem systemu informatycznego do aktualnych wymagań prawnych.
Dlatego tak istotne jest zagwarantowanie nie tylko prawidłowo funkcjonującego oprogramowania, ale również pewność, że będzie ono aktualizowane i zgodne z obowiązującymi w danym momencie wymaganiami – w tym z legislacją.

Jest to ważne nie tylko dla firm, które interesuje sama księgowość i Jednolity Plik Kontrolny, ale również dla dużych przedsiębiorstw wykorzystujących zaawansowane systemy klasy ERP.

Jednolity Plik Kontrolny jest zarazem tylko jednym z elementów, których sprawne działanie jest koniecznością by zagwarantować właściwe funkcjonowanie firmy.

 • Exact
 • 2016-11-25
 • 10:00
Zobacz nagranie

Planowanie. Efektywność. Automatyzacja. Planowanie biznesowe i S&OP dla firm przemysłowo-dystrybucyjnych

Planowanie jest podstawą skutecznego działania w każdym biznesie. Przedsiębiorstwa przemysłowo-dystrybucyjne stają dziś przed wyzwaniem znalezienia nowoczesnego, elastycznego rozwiązania, które będzie efektywnie wspierać firmę w skutecznym planowaniu produkcji, dostaw, a także sprzedaży i dynamiki popytu.

Planowanie.

Każde przedsiębiorstwo ma unikalny, dostosowany do swoich potrzeb sposób planowania i w miarę rozwoju działalności zaczyna szukać elastycznego i otwartego na oczekiwania użytkowników systemu. Rozwiązania S&OP są następnym krokiem w ewolucji tych systemów – sprawnie automatyzują i upraszczają ten proces.

Efektywność.

Elastyczność systemów S&OP sprawia, że plan roczny staje się użytecznym dokumentem, do którego łatwo wprowadzić korekty, w miarę występowania zmian czy pojawienia się nowych danych. Dzięki temu wspiera przedsiębiorstwo w efektywnym działaniu i ułatwia mu dynamiczne reagowanie na niespodziewane zdarzenia, takie jak opóźnienia dostaw czy wahania popytu.

Automatyzacja.

Nawet niewielkie firmy potrzebują nowoczesnych narzędzi informatycznych, które pozwolą na automatyzację planowania produkcji, zasobów, finansów i sprzedaży, a jednocześnie elastycznie dopasują się do potrzeb i specyfiki działalności. Systemy S&OP wspierają automatyzację procesów, np. prognozowania popytu, w którym w oparciu o dane historyczne, trendy i sezonowość przewidywane jest zapotrzebowanie na produkty.

 • Novacura Poland
 • 2016-11-09
 • 10:00
Zobacz nagranie

Planowanie. Efektywność. Automatyzacja. Planowanie biznesowe i S&OP dla firm przemysłowo-dystrybucyjnych

Planowanie jest podstawą skutecznego działania w każdym biznesie. Przedsiębiorstwa przemysłowo-dystrybucyjne stają dziś przed wyzwaniem znalezienia nowoczesnego, elastycznego rozwiązania, które będzie efektywnie wspierać firmę w skutecznym planowaniu produkcji, dostaw, a także sprzedaży i dynamiki popytu.

Planowanie.

Każde przedsiębiorstwo ma unikalny, dostosowany do swoich potrzeb sposób planowania i w miarę rozwoju działalności zaczyna szukać elastycznego i otwartego na oczekiwania użytkowników systemu. Rozwiązania S&OP są następnym krokiem w ewolucji tych systemów – sprawnie automatyzują i upraszczają ten proces.

Efektywność.

Elastyczność systemów S&OP sprawia, że plan roczny staje się użytecznym dokumentem, do którego łatwo wprowadzić korekty, w miarę występowania zmian czy pojawienia się nowych danych. Dzięki temu wspiera przedsiębiorstwo w efektywnym działaniu i ułatwia mu dynamiczne reagowanie na niespodziewane zdarzenia, takie jak opóźnienia dostaw czy wahania popytu.

Automatyzacja.

Nawet niewielkie firmy potrzebują nowoczesnych narzędzi informatycznych, które pozwolą na automatyzację planowania produkcji, zasobów, finansów i sprzedaży, a jednocześnie elastycznie dopasują się do potrzeb i specyfiki działalności. Systemy S&OP wspierają automatyzację procesów, np. prognozowania popytu, w którym w oparciu o dane historyczne, trendy i sezonowość przewidywane jest zapotrzebowanie na produkty.

 • Novacura Poland
 • 2016-10-05
 • 10:00