Rejestracja na webinarium

Kiedy sięgnąć po analitykę operacyjną przedsiębiorstwa? - IFS EOI™

 • IFS
 • 2017-09-27
 • 10:00

Celem webinarium jest zaprezentowanie narzędzia do analizy procesów IFS Enterprise Operational Intelligence™ (IFS EOI™).


Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

 • IFS
 • 2017-09-27
 • 10:00

Kiedy sięgnąć po analitykę operacyjną przedsiębiorstwa? - IFS EOI™

Celem webinarium jest zaprezentowanie narzędzia do analizy procesów IFS Enterprise Operational Intelligence™ (IFS EOI™).


Każdy rodzaj przedsięwzięcia wymaga bieżącej informacji w zakresie realizacji założonych celów. IFS EOI poprzez możliwość zdefiniowania mapy procesów BizMap w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa dostarcza kluczowe informacje operacyjne i zarządcze. Rozwiązanie oparte jest na hurtowni danych MS SQL Serwer, a dane mogą pochodzić z wielu zewnętrznych systemów i źródeł. Integracja z IFS Applications jest predefiniowana i oparta na istniejących źródłach informacji.

Koncepcja rozwiązania IFS EOI oparta jest na metodologii IFS BizMap, zgodnie z którą należy określić:

 • cele oczekiwane przez zarząd przedsiębiorstwa,
 • wyniki operacyjne, jakie należy osiągnąć, aby te cele zrealizować,
 • działania operacyjne, jakie należy wykonać.

Krok drugi pozwala na monitorowanie realizacji strategii i celów poprzez przyjazne oznaczenie przez system miejsc procesów oraz wskaźników, które są poniżej oczekiwanych wartości.

Krok trzeci pozwala na wykonanie operacji wprost z kokpitu zarządczego w zakresie np. zlecenia audytu, wprowadzenia zlecenia roboczego czy zamówienia.


Webinarium skierowane jest do firm, które zainteresowane są zaawansowaną analizą realizowanych procesów. Narzędzie dedykowane jest dla osób na różnych poziomach organizacji firmy. Umożliwia budowanie kokpitów operacyjnych i zarządczych w zależności od poziomu szczegółowości i liczby monitorowanych procesów.

Adresaci

Zapraszamy do udziału:

 • dyrektorów finansowych i kontrolerów finansowych
 • managerów odpowiedzialnych za realizację procesów i projektów
 • dyrektorów/kierowników działów IT

oraz wszystkich zainteresowanych.


Agenda

 • Wprowadzenie
 • Omówienie wybranych funkcjonalności systemu:

Mapa biznesowa

Monitorowanie wyznaczonych celów

Inicjowanie działań: kontrolnych, korygujących, naprawczych

 •  Podsumowanie, czas na pytania


Prelegent

Wiesław Węcowski, SeniorBusiness Consultant, IFS Poland

Organizatorzy:

 


Kontakt: tel.: +48 61 865 50 45 email: redakcja@decyzje-IT.pl 

Webinarium jest dostępne

Zobacz nagranie