Rejestracja na webinarium

Wizualizacje informacji biznesowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel

  • IT Akademia MDDP
  • 2016-05-13
  • 10:00

Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy na temat różnych sposobów prezentowania informacji biznesowych w formie graficznej. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętność z zakresu korzystania z wbudowanych opcji arkusza kalkulacyjnego, jak również stosować innowacyjne techniki wizualizacji. Zakres tematyczny szkolenia daje pewność tego, iż uczestnicy będą potrafili tworzyć dostosowane do potrzeb firmy raporty, zestawienia oraz modele analityczne. Innowacyjne materiały szkoleniowe wspierają proces zdobywania wiedzy przez uczestników.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

  • IT Akademia MDDP
  • 2016-05-13
  • 10:00

Wizualizacje informacji biznesowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel

Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy na temat różnych sposobów prezentowania informacji biznesowych w formie graficznej. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętność z zakresu korzystania z wbudowanych opcji arkusza kalkulacyjnego, jak również stosować innowacyjne techniki wizualizacji. Zakres tematyczny szkolenia daje pewność tego, iż uczestnicy będą potrafili tworzyć dostosowane do potrzeb firmy raporty, zestawienia oraz modele analityczne. Innowacyjne materiały szkoleniowe wspierają proces zdobywania wiedzy przez uczestników.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy będą potrafili:
• w jasny sposób komunikować informacje zawarte w arkuszu kalkulacyjnym
• stosować niestandardowe formy prezentacji danych liczbowych
• odwzorowywać struktury informacyjne i na ich podstawie przedstawiać analizy oraz raporty w konkretnym obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa
• łączyć grafiki zewnętrzne (np. rysunki, schematy, diagramy, zdjęcia) z danymi źródłowymi, przechowywanimi w arkuszu kalkulacyjnym, dzięki czemu dane liczbowe prezentowane są w danym kontekście raportu graficznego

Program

1. Zapoznanie się ze strukturą programu MS Excel

2. Grupy dostępnych opcji – przegląd

3. Elementy psychologii postrzegania

4. Przydatne opcje wizualizacji w arkuszu
– autokształty
– elementy SmartArt
– rozmieszczenie obiektów w arkuszu
– formatowanie warunkowe
– obramowanie i linie siatki
– wykresy
• standardowe
• złożone
– wykresy przebiegu w czasie
– wykresy przestawne
– obraz
– kliparty
– formanty
– adnotacje i rysunki z wykorzystaniem pióra

5. Korzystanie z obiektów zewnętrznych
– rysunki odręczne
– diagramy
– schematy
– zdjęcia
– mapy
– plany lokalizacji
– interaktywne elementy flash
– mapy strukturalne
– dashboardy

6. Przydatne funkcje arkusza
– tekstowe
– matematyczne
– statystyczne
– wyszukujące
– data i godzina
– logiczne
– informacyjne

7. Praca z danymi
– ręczne wprowadzanie danych
– zasilanie arkusza danymi z innych plików
– filtrowanie
– sortowanie

8. Korzystanie z tabel przestawnych w połączeniu z wizualizacjami

9. Tworzenie kokpitów menedżerskich (zbieranie danych z kilku miejsc)

10. Opracowywanie graficznych prezentacji danych z wykorzystaniem różnych typów wizualizacji
– przepływ wartości na schematach
– mapy strukturalne
– regionalizacja
– sketchnoty informacyjne
– diagramy sieciowe

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 650 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, sprzęt komputerowy, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje:
Iwona Kwiatkowska,
tel. (022) 208 23 78, fax (022) 211 20 90
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl

Przejdź na stronę organizatora:

Zapisz się na szkolenie!

Zarejestruj się