Rejestracja na webinarium

Tworzenie profesjonalnych prezentacji - Microsoft PowerPoint

  • IT Akademia MDDP
  • 2016-05-25
  • 10:00

Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji za pomocą aplikacji MS PowerPoint
Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących prezentacje w pracy zawodowej.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności wykorzystywane przy tworzeniu wysokiej klasy prezentacji.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

  • IT Akademia MDDP
  • 2016-05-25
  • 10:00

Tworzenie profesjonalnych prezentacji - Microsoft PowerPoint

Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności tworzenia prezentacji za pomocą aplikacji MS PowerPoint
Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących prezentacje w pracy zawodowej.

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

Uczestnictwo w szkoleniu daje praktyczne umiejętności wykorzystywane przy tworzeniu wysokiej klasy prezentacji.

Terminy

25 05 2016 - 25 05 2016 - Warszawa

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

• Efektywnie używać program MS PowerPoint do tworzenia i modyfikacji prezentacji komputerowej
• Tworzyć konkretne dokumenty z prezentacjami, tworzyć wzorcowe dokumenty prezentacji
• Wykorzystywać inne programy MS Office do współpracy z programem Power Point
• Ułatwiać i przyspieszać wykonywanie powtarzających się czynności

Metody

Kurs prowadzony jest nowoczesnymi, interaktywnymi metodami, z użyciem projektora multimedialnego, przy aktywnym zaangażowaniu uczestników. Wszystkie ćwiczenia prowadzone są na podstawie przykładów zaczerpniętych z praktyki (case studies). Zajęcia, pomimo prezentowania złożonej wiedzy merytorycznej, prowadzone są w zrozumiały sposób, zapewniający przyswojenie przekazywanej wiedzy przez każdego uczestnika szkolenia. Każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych.

Szkolenia  mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Program

• Omówienie możliwości programu Power Point.

• Elementy procesu tworzenia prezentacji, slajdy, notatki, formatowanie slajdów, porządkowanie dokumentu, zapis dokumentu w wybranym formacie.

• Wykorzystanie szablonów i kreatorów w tworzeniu nowego dokumentu.

• Wykresy w prezentacji, typ wykresu, formatowanie.

• Wstawianie wykresu z programu MS Excel, edycja i formatowanie obiektu.

• Schematy organizacyjne i diagram w prezentacji.

• Tworzenie i formatowanie tabeli.

• Obiekty graficzne – wstawianie i formatowanie.

• Wstawianie i formatowanie rysunków, zdjęć, rycin.

• Wstawianie i odtwarzanie filmów i dźwięków w prezentacji.

• Hiperłącza – wstawianie i formatowanie.

• Zmiany globalne w prezentacji – ustawienia i formatowanie wzorców slajdów, notatek – automatyzacja pracy.

• Budowa i wykorzystanie szablonów prezentacji, zapisywanie szablonów projektu.

• Konspekt prezentacji – budowa, wyświetlanie widoków.

• Import konspektu z MS Word.

• Animacja obiektu, animacja slajdu, animacja całej prezentacji.

• Ustawienia ekranowe prezentacji.

• Zapisywanie prezentacji .

• Przygotowanie i drukowanie slajdów, materiałów informacyjnych, konspektu oraz notatek z prezentacji.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Iwona Kwiatkowska,
tel. (022) 208 23 78, fax (022) 211 20 90
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl

Przejdź na stronę organizatora:

Zapisz się na szkolenie!

Zarejestruj się