Rejestracja na webinarium

SQL Server 2012 - Start

  • IT Akademia MDDP
  • 2016-06-29
  • 10:00

Szkolenia przekazanie kursantom wiedzę i umiejętności z zakresu gromadzenia danych w relacyjnych bazach danych (15% czasu szkolenia) oraz ich efektywnego wykorzystywania w codziennej pracy (85% czasu szkolenia). Laboratoria kładą duży nacisk na poznanie nie tylko światowego standardu języka SQL, ale także rozszerzeń języka Transact-SQL dającego ogromne możliwości wyszukiwania i modyfikowania danych. Ceną kompetencją nabywaną przez kursanta podczas szkolenia jest umiejętność samodzielnego pozyskiwania danych do pracy z baz danych firmy.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

  • IT Akademia MDDP
  • 2016-06-29
  • 10:00

SQL Server 2012 - Start

Szkolenia przekazanie kursantom wiedzę i umiejętności z zakresu gromadzenia danych w relacyjnych bazach danych (15% czasu szkolenia) oraz ich efektywnego wykorzystywania w codziennej pracy (85% czasu szkolenia). Laboratoria kładą duży nacisk na poznanie nie tylko światowego standardu języka SQL, ale także rozszerzeń języka Transact-SQL dającego ogromne możliwości wyszukiwania i modyfikowania danych. Ceną kompetencją nabywaną przez kursanta podczas szkolenia jest umiejętność samodzielnego pozyskiwania danych do pracy z baz danych firmy.

Terminy

11 05 2016 - 13 05 2016 - Warszawa
29 06 2016 - 01 07 2016 - Warszawa

Cel szkolenia

1) Projektowanie oraz implementowanie tabel danych
2) Wyszukiwanie, grupowanie oraz łącznie danych między tabelami
3) Modyfikowanie danych w tabelach
4) Tworzenie widoków i procedur na często poszukiwane dane

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do osób które chcą powiększyć swoje kompetencje o umiejętność profesjonalnej pracy z danymi w relacyjnych bazach danych MS SQL Server. Do osiągnięcia celów szkolenia nie jest wymagana od kursanta jakakolwiek wiedza z zakresu relacyjnych baz danych i systemu MS SQL Server.

Umiejętności pozyskane na szkoleniu

Kategoria 1: Budowanie oraz rozbudowywanie baz danych
– Projektowanie tabel do przechowywania danych biznesowych
– Wymuszanie poprawności danych w tabelach i między tabelami

Kategoria 2: Wyszukiwanie i modyfikowanie danych przy użyciu T-SQL
– Wyświetlanie danych przy pomocy instrukcji SELECT
– Łączenie danych z kilku kolumn w jedną kolumnę
– Wykonywanie obliczeń na kolumnach danych
– Zmiana nazw kolumn wierszy wynikowych zapytań
– Sortowanie wierszy za pomocą klauzuli ORDER BY
– Eliminowanie duplikujących się wierszy
– Filtrowanie danych przy pomocy klauzuli WHERE
– Wyszukiwanie danych spełniających kryteria tekstowe, liczbowe i czasu
– Wyszukiwanie pól pozbawionych wartości
– Łączenie różnych filtrów w jednym zapytaniu
– Budowanie filtrów bazujących na kolejności wyświetlanych wierszy
– Łączenie danych z wielu tabel przy pomocy klauzuli JOIN
– Zwracanie wierszy dopasowanych między tabelami
– Wyświetlanie wierszy niedopasowanych między tabelami
– Grupowanie wierszy za pomocą klauzuli GROUP BY
– Wykonywanie obliczeń na pogrupowanych danych
– Filtrowanie grup wierszy za pomocą klauzuli HAVING
– Jednoczesne używanie klauzul WHERE, GROUP BY i HAVING
– Wstawianie wierszy za pomocą instrukcji INSERT
– Kopiowanie wierszy między tabelami
– Aktualizowanie wybranych wierszy za pomocą instrukcji UPDATE
– Aktualizowanie wierszy jednej tabeli w oparciu o dane z innej tabeli
– Usuwanie pożądanych wierszy za pomocą instrukcji DELETE

Kategoria 3: Wykorzystywanie rozszerzeń programistycznych języka T-SQL
– Zapisywanie zapytań w postaci widoków w celu ich wielokrotnego wykorzystania
– Wykorzystywanie widoków do błyskawicznego wyszukiwania danych
– Budowanie procedur realizujących zadania związane z wyszukiwaniem i modyfikowaniem danych
– Uruchamianie procedur składowanych
– Uniwersalizacja procedur poprzez ich parametryzację
– Poprawa bezpieczeństwa danych poprzez wykorzystywanie procedur składowanych


Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 3 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Iwona Kwiatkowska,
tel. (022) 208 23 78, fax (022) 211 20 90
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl

Przejdź na stronę organizatora:

Zapisz się na szkolenie!

Zarejestruj się