Rejestracja na webinarium

SQL Server 2012 - Ekspert

  • IT Akademia MDDP
  • 2016-07-05
  • 10:00

Szkolenie przekazuje wiedzę która z jednej strony pozwala wynieść zapytania T-SQL na szczyt ich możliwości (50% czasu szkolenia), a z drugiej strony umożliwia programowanie proceduralne (50% czasu szkolenia). Laboratoria dostarczają informacji o funkcjach skalarnych pozwalających sprawnie pracować z danymi różnego typu oraz budować własne funkcje i procedury obsługi danych. Ceną umiejętnością jaką nabywa kursant podczas szkolenia jest pisanie zapytań od tych najprostszych aż po te najbardziej zaawansowane.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

  • IT Akademia MDDP
  • 2016-07-05
  • 10:00

SQL Server 2012 - Ekspert

Szkolenie przekazuje wiedzę która z jednej strony pozwala wynieść zapytania T-SQL na szczyt ich możliwości (50% czasu szkolenia), a z drugiej strony umożliwia programowanie proceduralne (50% czasu szkolenia). Laboratoria dostarczają informacji o funkcjach skalarnych pozwalających sprawnie pracować z danymi różnego typu oraz budować własne funkcje i procedury obsługi danych. Ceną umiejętnością jaką nabywa kursant podczas szkolenia jest pisanie zapytań od tych najprostszych aż po te najbardziej zaawansowane.

Terminy

17 05 2016 - 20 05 2016 - Warszawa

05 07 2016 - 08 07 2016 - Warszawa

Adresaci szkolenia

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących z MS SQL Server a chcących rozwinąć swoje umiejętności o zaawansowaną pracę z danymi w tym środowisku. Od kursanta szkolenia wymagana jest znajomość zapytań SQL wyszukujących i modyfikujących dane oraz umiejętność implementowania procedur przechowywanych w stopniu podstawowym. Doskonałym przygotowaniem jest ukończenie kursu: MS SQL Serwer – START.

Cel szkolenia

1) Zaawansowane wyszukiwanie danych oparte na zagnieżdżaniu zapytań
2) Łączenie i porównywanie danych z różnych tabel (pionowe operacje na zbiorach)
3) Wykorzystywanie funkcji skalarnych w zwracaniu, wyszukiwaniu i grupowaniu danych
4) Tworzenie i zapisywanie algorytmów w postaci obiektów w bazie danych pozwalających realizować złożone operacje na danych

Umiejętności pozyskane na szkoleniu

Kategoria 1: Wyszukiwanie danych przy użyciu T-SQL
– Budowanie zaawansowanych filtrów bazujące na zagnieżdżaniu jednych zapytań w drugich
– Upraszczanie rozwiązań przy użyciu podejścia modularnego
– Wykorzystywanie wirtualnych tabel w omijaniu niektórych ograniczeń języka SQL
– Łączenie wierszy wynikowych różnych zapytań (tabel)
– Zwracanie wspólnych wierszy wynikowych różnych zapytań (tabel)
– Wyszukiwanie niedopasowanych wierszy wynikowych różnych zapytań (tabel)

Kategoria 2: Funkcje skalarne
– Zwracanie wybranych znaków z danych tekstowych
– Sprawdzanie występowania pożądanych znaków w danych tekstowych
– Formatowanie danych tekstowych
– Eliminowanie niechcianych spacji w danych tekstowych
– Zastępowanie fragmentów tekstu nowymi znakami
– Zwracanie elementów daty i czasu
– Wyliczanie różnicy między datami
– Dodawanie i odejmowanie jednostek czasu
– Zaokrąglanie liczb
– Rozpatrywanie przypadków wartości w celu zwracania pożądanych wartości
– Konwertowane wartości na pożądany typ danych
– Rozpoznawanie różnych formatów zapisów daty i czasu
– Pozbywanie się wartości pustych i niezdefiniowanych

Kategoria 3: Wykorzystywanie rozszerzeń programistycznych języka T-SQL
– Budowanie algorytmów realizujących działania na danych
– Wykonywanie działań w oparciu o logikę warunkową
– Warunkowe wykonywanie instrukcji
– Wielokrotne wykonywanie instrukcji
– Tworzenie własnych funkcji skalarnych przyspieszających pracę z danymi
– Zapisywanie zapytań w postaci funkcji tabelarycznych w celu ich wielokrotnego wykorzystania
– Zapewnianie spójności  modyfikacji danych poprzez implementację transakcji w procedurach


Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Czas trwania: 4 dni szkoleniowe

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Iwona Kwiatkowska,
tel. (022) 208 23 78, fax (022) 211 20 90
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl

Przejdź na stronę organizatora:

Zapisz się na szkolenie!

Zarejestruj się