Rejestracja na webinarium

RACHUNKI BANKOWE NOTARIUSZY

  • CPI
  • 2017-02-09
  • 10:00

W dniu 9 lutego w Warszawie odbędzie się szkolenie „Rachunki bankowe notariuszy”. Szkolenie dedykowane jest pracownikom banków odpowiedzialnym za ofertę w zakresie rachunków bankowych, pracownikom działów compliance i ryzyka w bankach, notariuszom, aplikantom notarialnym oraz prawnikom specjalizującym się w materii rachunków bankowych.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

  • CPI
  • 2017-02-09
  • 10:00

RACHUNKI BANKOWE NOTARIUSZY

W dniu 9 lutego w Warszawie odbędzie się szkolenie „Rachunki bankowe notariuszy”. Szkolenie dedykowane jest pracownikom banków odpowiedzialnym za ofertę w zakresie rachunków bankowych, pracownikom działów compliance i ryzyka w bankach, notariuszom, aplikantom notarialnym oraz prawnikom specjalizującym się w materii rachunków bankowych.

Szkolenie: RACHUNKI BANKOWE NOTARIUSZY

Warszawa, 9 lutego 2017 r.


Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Rachunki bankowe notariuszy”, które odbędzie się 9 lutego br. w Warszawie. Szkolenie jest skierowane do: pracowników banków odpowiedzialnych za ofertę w zakresie rachunków bankowych, pracowników działów compliance i ryzyka w bankach, notariuszy, aplikantów notarialnych oraz prawników specjalizujący się w materii rachunków bankowych.


W programie:

1.    Bank, jako podmiot oferujący prowadzenie rachunku bankowego dla notariusza.

2.    Typy rachunków bankowych dedykowanych notariuszom:

•    Rachunek bieżący jego specyfika i ramy prawne.

•    Zasady dostępu do rachunku bankowego prowadzonego przez notariusza.

•    Wadliwe księgowania na rachunku bankowym notariusza.

3.    Rozstrzygania sytuacji „konfliktowych” pomiędzy rachunkami o charakterze oszczędnościowym posiadanymi przez notariusza a rachunkami prowadzonymi na potrzeby kancelarii.

4.    Rachunki bankowe spółki partnerskiej (cywilnej) notariuszy.

5.    Rola i funkcjonalności rachunku powierniczego w działalności notariuszy:

•    Charakter prawny rachunku powierniczego

•    Szczególne przywileje związane z rachunkiem powierniczym

•    Zagrożenia związane ze stosowaniem rachunku powierniczego w działalności notarialnej.

6.    Pieniężny depozyt notarialny na rachunku bankowym (rachunek depozytowy):

•    Kształt normatywny depozytu notarialnego w rozumieniu art.108 Prawa o notariacie.

•    Warunki konieczne przyjęcia pieniężnego depozytu notarialnego.

•    Rachunki walutowe związane z przyjęciem depozytu notarialnego.

•    Wadliwe wypłaty z rachunku depozytowego.

•    Podmiot uprawniony do odsetek od środków na rachunku depozytowym.

•    Egzekucja z rachunku depozytowego.

•    Dziedziczenie po notariuszu w zakresie wierzytelności z rachunku depozytowego.

•    Opodatkowanie depozytu notarialnego a obowiązki związane z rachunkiem bankowym, na którym jest on przechowywany.

7.    Rachunek papierów wartościowych jako rachunek depozytowy notariusza.

8.    Projekty ustaw dotyczących pieniężnych depozytów notarialnych.

9.    Tajemnica notarialna a tajemnica bankowa współzależności w kontekście prowadzenia rachunku bankowego dla notariusza.

10.    Podsumowanie wykładu i dyskusja.

Szczegółowy PROGRAM szkolenia: http://cpi.com.pl/imprezy/2017/rbn/index.php


Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:  http://cpi.com.pl/imprezy/2017/rbn/formularz_pr10.php


/content/files/5/1/964e9c6ff8ce90e36c16f0690d8e0abf523db090.png_t_main.jpg

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.

www.cpi.com.pl  tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;   email: pr@konferencja.com.pl