Rejestracja na webinarium

Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych

  • IT Akademia MDDP
  • 2016-08-17
  • 10:00

Szkolenie zrealizuje dwa następujące cele:

1. Ugruntuje i poszerzy wiedzę na temat języka VBA Excel i środowiska programistycznego (Edytora Visual Basic). 

2. Przedstawi sposoby pobierania (i zapisywania) danych z zewnętrznych źródeł danych przy użyciu kodu VBA oraz zaprezentuje możliwości VBA pod kątem obróbki danych dla potrzeb raportów i podsumowań.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

  • IT Akademia MDDP
  • 2016-08-17
  • 10:00

Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych

Szkolenie zrealizuje dwa następujące cele:

1. Ugruntuje i poszerzy wiedzę na temat języka VBA Excel i środowiska programistycznego (Edytora Visual Basic). 

2. Przedstawi sposoby pobierania (i zapisywania) danych z zewnętrznych źródeł danych przy użyciu kodu VBA oraz zaprezentuje możliwości VBA pod kątem obróbki danych dla potrzeb raportów i podsumowań.

Terminy 

13 06 2016 - 15 06 2016 - Warszawa

17 08 2016 - 19 08 2016 - Warszawa

Wymagania

• Umiejętność pracy z arkuszem kalkulacyjnym na poziomie średnim
• Znajomość języka VBA na poziomie podstawowy

Program

1.Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej VBA Excel w następujących obszarach:

• Rejestrator makr Excela
– skoroszyt Personal.xlsb
– resetowanie i przerywanie makra
– tryb względny i bezwzględny rejestracji

• Opcje ustawień Edytora VB
– code setting
– okna dokowane

• Edytor makropoleceń
– paski narzędziowe
– okno Immediate
– okno Locals
– okno Watch

• Zmienne tablicowe
– deklaracja i dostęp do elementów tablicy
– redefinicja tablicy
– dyrektywa Option Base 1
– dyrektywa Option Explicit

• Sterowanie kodem
– instrukcja warunkowa If … Else/ElseIf … End If
– instrukcja Select Case
– pętla For Each … Next
– wcześniejsze zakończenie pętli

• Komunikacja makra z użytkownikiem
– funkcja MsgBox (z opcjami)
– metoda InputBox obiektu Application

• Funkcje wbudowane i operatory
– wywołanie funkcji
– funkcje konwertujące
– zagnieżdżanie funkcji
– operatory logiczne

• Funkcje użytkownika
– opis argumentów funkcji
– referencja do pliku z funkcją
– tworzenie i instalowanie dodatku z funkcją

• Testowanie i debugowanie
– kompilacja kodu
– wykonanie kodu od wskazanej linii
– operacja arytmetyczne i logiczne w oknie Immediate
– uruchamianie funkcji i podprogramów w oknie Immediate
– dodawanie Breakpoint’ów

•Obsługa błędów
-obiekt Err
-opcje środowiska VB związane z obsługą błędów

• Praca z obiektami
– deklarowanie i tworzenie obiektów
– usuwanie obiektów
– aliasy do obiektów

• Praca z komórkami i zakresami
– obiekt Selection
– obiekt CurrentRegion
– obiekty aktywne: ActiveCell, ActiveWorkbook, ActiveSheet
– kolekcja arkuszy

• Praca z zeszytami
– otwieranie i zamykanie zeszytów
– metoda GetOpenFilename
– kolekcja zeszytów

2. Import, eksport i obróbka danych zewnętrznych:

• Definiowanie połączeń z zewnętrznymi plikami tekstowymi
– otwarcie pliku
– metoda OpenText (rozróżnianie separatorów)
– tryb dostępu
– odczyt zawartości pliku
– odczyt zawartości pliku liniami
– zapis do pliku i jego zamknięcie

• przetwarzanie katalogów
– funkcja Dir
– właściwość FileDialog

• Definiowanie połączeń z zewnętrznymi plikami baz Access’a
– dodawanie biblioteki ADO
– obiekty: Recordset, Connection, Command
– metoda Execute
– operacja na bazie: Select, Insert, Update, Delete

• Korespondencja seryjna email przez OutLook’a
– dodawanie biblioteki Outlook
– obiekty OutLook’a
– metoda CreateItem

• Korespondencja seryjna email przez domyślnego Klienta poczty
– metoda SendMail

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Szkolenia  mają charakter warsztatów, zawierających praktyczne ćwiczenia przy komputerach. Zapewniamy sale szkoleniowe wyposażone w sprzęt komputerowy z odpowiednim oprogramowaniem.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP lub centrum miasta

Informacje:
Iwona Kwiatkowska,
tel. (022) 208 23 78, fax (022) 211 20 90
iwona.kwiatkowska@akademiamddp.pl