Szkolenia

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Zakończone

Programowanie VBA (Visual Basic for Applications) dla analityków biznesowych

Szkolenie zrealizuje dwa następujące cele:1. Ugruntuje i poszerzy wiedzę na temat języka VBA Excel i środowiska programistycznego (Edytora Visual Basic). 2. Przedstawi sposoby pobierania (i zapisywania) danych z zewnętrznych źródeł danych przy użyciu kodu VBA oraz zaprezentuje możliwości VBA pod kątem obróbki danych dla potrzeb raportów i podsumowań.

 • 2016-08-17
 • 10:00
 • Warszawa
Zakończone

SQL Server 2012 - Ekspert

Szkolenie przekazuje wiedzę która z jednej strony pozwala wynieść zapytania T-SQL na szczyt ich możliwości (50% czasu szkolenia), a z drugiej strony umożliwia programowanie proceduralne (50% czasu szkolenia). Laboratoria dostarczają informacji o funkcjach skalarnych pozwalających sprawnie pracować z danymi różnego typu oraz budować własne funkcje i procedury obsługi danych....

 • 2016-07-05
 • 10:00
 • Warszawa
Zakończone

SQL Server 2012 - Start

Szkolenia przekazanie kursantom wiedzę i umiejętności z zakresu gromadzenia danych w relacyjnych bazach danych (15% czasu szkolenia) oraz ich efektywnego wykorzystywania w codziennej pracy (85% czasu szkolenia). Laboratoria kładą duży nacisk na poznanie nie tylko światowego standardu języka SQL, ale także rozszerzeń języka Transact-SQL dającego ogromne możliwości wyszukiwania i...

 • 2016-06-29
 • 10:00
 • Warszawa
Zakończone

HTML 5 i CSS 3 - od podstaw

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z mechanizmami HTML5 i CSS3. Przedstawia tajniki tworzenie stron z wykorzystaniem najnowszych technologii.

 • 2016-06-27
 • 00:00
 • Warszawa
Zakończone

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego...

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat najczęściej wykorzystywanych funkcji programu Microsoft Excel oraz zapozna uczestników z ich praktycznym zastosowaniem. Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność edycji i formatowania danych, zapoznają się z możliwościami wykorzystywania odwołań, oraz funkcji. Dzięki ćwiczeniom przygotowanym przez trenera każdy uczestnik będzie...

 • 2016-05-30
 • 10:00
 • Warszawa