Analizy i raporty

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Badanie rynku przedsiębiorstw usługowych w Polsce nt. poziomu wykorzystania elektronicznego obiegu dokumentów

Pobierz bezpłatnie wyniki badania rynku nt. zakresu i poziomu stosowania systemów do elektronicznego obiegu dokumentów i workflow w przedsiębiorstwach usługowych w Polsce. Zapoznaj się z raportem! Być może treści w nim zawarte będą dla Ciebie inspiracją do usprawnień organizacyjnych za pomocą systemów informatycznych. 

Badanie rynku przedsiębiorstw dystrybucyjnych i produkcyjnych w Polsce w zakresie wykorzystania EDI

Pobierz bezpłatnie wyniki badania rynku nt. zakresu i poziomu stosowania systemów EDI (oprogramowanie EDI, ang. Electronic Data Interbranch) w przedsiębiorstwach produkcyjnych i dystrybucyjnych w Polsce. Zapoznaj się z raportem! Być może treści w nim zawarte będą dla Ciebie inspiracją do usprawnień organizacyjnych za pomocą systemów informatycznych. 

Badanie poziomu stosowania narzędzi informatycznych w planowaniu produkcji w polskich przedsiębiorstwach

Pobierz bezpłatnie wyniki badania nt. zakresu i poziomu stosowania systemów informatycznych do planowania produkcji. Zapoznaj się z raportem! Być może treści w nim zawarte będą dla Ciebie inspiracją do usprawnień organizacyjnych za pomocą systemów informatycznych. 

Badanie poziomu zarządzania procesem rozwoju produktów w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych

Pobierz bezpłatnie wyniki badania nt. poziomu zarządzania rozwojem produktu z wykorzystaniem systemów informatycznych do projektowania produktów. Zapoznaj się z raportem! Być może treści w nim zawarte będą dla Ciebie inspiracją do usprawnień organizacyjnych za pomocą systemów informatycznych. 

Badanie poziomu wsparcia informatycznego w zakresie zarządzania dokumentacją jakości

Pobierz bezpłatnie wyniki badania nt. zakresu i poziomu stosowania narzędzi informatycznych do zarządzania dokumentacją jakości zgodnie z normami ISO w przedsiębiorstwach i organizacjach w Polsce. Zapoznaj się z raportem! Być może treści w nim zawarte będą dla Ciebie inspiracją do usprawnień organizacyjnych za pomocą systemów informatycznych.