Polityka prywatności


Zakres Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu decyzje-IT.pl oraz o plikach cookies.

Korzystanie z serwisu decyzje-IT.pl oraz zawartych w nim treści oznacza akceptację niniejszej polityki prywatności.

Redakcja serwisu decyzje–IT.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Użytkowników korzystających z serwisu obowiązuje każdorazowo aktualna wersja Polityki prywatności.

Dane osobowe użytkowników

Dane osobowe użytkowników zbierane są wyłącznie wówczas, gdy użytkownicy sami wyrażą na to zgodę, np. poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub ankiety, ewentualnie w przypadkach, gdy zezwalają na to przepisy prawa dotyczące zbierania danych osobowych bez uzyskania takiej zgody.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych przez administratora danych, zgodnie z przepisami ustawy o&nbps;ochronie danych osobowych. Przetwarzanie następuje wyłącznie w zakresie i celu, na jaki użytkownik wyraził zgodę lub jaki jest dopuszczony przepisami prawa.

Zakres zbieranych danych obejmuje zazwyczaj: Imię, nazwisko, Firma, Stanowisko, numer telefonu, adres email.

Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu świadczenia usług przez administratora danych oraz w celach marketingowych administratora danych, w tym w celu przesyłania niezamówionej informacji handlowej. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi serwis decyzje-IT.pl współpracuje. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje również zgodę na przekazywanie uzyskanych danych osobowych podmiotom będącym handlowymi partnerami serwisu decyzje.IT.pl w celu umożliwienia im nawiązania kontaktu handlowego, w tym przesyłania nie zamówionej informacji handlowej i podejmowania działań marketingowych.

Kontakt z użytkownikami

Kontakt z użytkownikami będzie następował poprzez podany przez użytkowników adres e-mail lub numer telefonu.

Bezpieczeństwo

Dane użytkowników są zabezpieczone przez przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zgubieniem bądź zmianą. Dane te są również chronione przez nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, za pomocą środków bezpieczeństwa, zgodnych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Pliki cookies

Serwis decyzje.it zbiera informacje w formie plików cookies.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika Serwisu. Pliki cookies służą celom statystycznym oraz pomagają uzyskać informacje dotyczące korzystania z serwisu.

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest wydawca serwisu decyzje-it.pl.

Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Serwisem decyzje-it.pl.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Warunki przechowywania plików cookies oraz uzyskiwania do nich dostępu mogą być zmienione przez Użytkownika, poprzez stosowną zmianę ustawień w urządzeniu końcowym Użytkownika. W tym celu, Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej lub dokonać konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Modyfikacja danych użytkowników

Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Dane użytkowników (w szczególności adresy e-mail) mogą zostać w każdej chwili zmienione na życzenie użytkownika. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z nami wysyłając wiadomość o konieczności dokonania zmiany na adres redakcja@decyzje-it.pl.

Redakcja serwisu decyzje-IT.pl zastrzega sobie możliwość wprowadzania drobnych zmian w danych użytkowników w sytuacji, kiedy brak ich wprowadzenia oznaczałby niewłaściwe świadczenie usług (na przykład w sytuacji błędnie podanego adresu e-mail: nazwa@domena@.pl).

Usunięcie konta użytkownika

Konto użytkownika może zostać usunięte:

  • na życzenie samego użytkownika,
  • w sytuacji naruszania przez użytkownika prawa lub zasad współżycia społecznego,
  • w sytuacji, kiedy oczywistym stanie się fakt, że konto użytkownika przestało być aktywne, a w wyniku wysyłania wiadomości na podany podczas rejestracji adres e-mail otrzymywana jest zwrotna odpowiedź serwera o braku istnienia takiego konta.

Przesyłanie informacji marketingowych

Redakcja serwisu decyzje-IT.pl zastrzega sobie prawo do przekazywania użytkownikom informacji o charakterze marketingowym. Użytkownik może sprzeciwić się otrzymywaniu informacji o charakterze marketingowym.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa zastrzeżone. Prawa do powielania, używania i publikacji zawartości decyzje-IT.pl lub jej części podlegają przepisom ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

Zabronione jest kopiowanie, publiczne udostępnianie i używanie w celach komercyjnych utworów zawartych na decyzje-IT.pl lub ich części, poza przypadkami wymienionymi w wyżej wymienionej ustawie.
Korzystanie z treści zawartych na decyzje-IT.pl nie oznacza nabycia do nich jakichkolwiek praw.

Wykorzystywanie treści serwisu w celach zarówno komercyjnych jak i niekomercyjnych odbywać się może za pisemną zgodą decyzje-IT.pl.

Ograniczona odpowiedzialność oraz zgłoszenie naruszenia zasad

Redakcja serwisu decyzje-IT.pl nie odpowiada za treści publikowanych w serwisie komentarzy, reklam oraz artykułów dostarczanych przez osoby nie będące członkami Redakcji.

W dowolnym momencie możliwe jest przesłanie na adres redakcja@decyzje-it.pl informacji o naruszeniu zasad nakreślonych przez niniejszą politykę, prawo lub zasady współżycia społecznego.

Dane administratora danych

Wydawcą serwisu i administratorem danych osobowych jest Jacek Gałkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Aldea IT Consulting z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Zwierzynieckiej 10, 60-813.


Kontakt

W razie pytań lub zastrzeżeń w kwestii polityki prywatności zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.