Katalog rozwiązań

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Aplixcom SCADA-MES

Aplixcom SCADA-MES to system stworzony dla firm produkcyjnych, umożliwiający nadzorowanie i wizualizację produkcji w czasie rzeczywistym oraz pozwalający na zoptymalizowanie kosztów. Dedykowany jest dla działów: produkcji, utrzymania ruchu, kontroli jakości, logistyki.

Axence nVision®

Oprogramowanie posiada budowę modułową. Składa się z serwera zarządzającego, zdalnych konsoli oraz Agentów. Moduły umożliwiają kompleksowe monitorowanie sieci, stacji roboczych pod kątem zmian sprzętowych i programowych oraz aktywności użytkowników. Za pomocą programu można także świadczyć pomoc techniczną m.in. w formie zdalnego połączenia z użytkownikiem, a także zarządzać dostępem do zewnętrznych nośników danych. Moduły programu to:

Axence nVision®

Oprogramowanie posiada budowę modułową. Składa się z serwera zarządzającego, zdalnych konsoli oraz Agentów. Moduły umożliwiają kompleksowe monitorowanie sieci, stacji roboczych pod kątem zmian sprzętowych i programowych oraz aktywności użytkowników. Za pomocą programu można także świadczyć pomoc techniczną m.in. w formie zdalnego połączenia z użytkownikiem, a także zarządzać dostępem do zewnętrznych nośników danych. Moduły programu to:

Axence nVision®

Oprogramowanie posiada budowę modułową. Składa się z serwera zarządzającego, zdalnych konsoli oraz Agentów. Moduły umożliwiają kompleksowe monitorowanie sieci, stacji roboczych pod kątem zmian sprzętowych i programowych oraz aktywności użytkowników. Za pomocą programu można także świadczyć pomoc techniczną m.in. w formie zdalnego połączenia z użytkownikiem, a także zarządzać dostępem do zewnętrznych nośników danych. Moduły programu to:

CasePro

CasePro – definiowanie, przetwarzanie spraw i dokumentów. Szybkie pozyskiwanie danych o sprawach i związanych z nimi dokumentach ma niebagatelne znaczenie biznesowe. Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności każda firma musi zapewnić szybki i w pełni kontrolowany obieg informacji.