Axence nVision®

Axence nVision®

Zarządzanie zasobami IT

Oprogramowanie posiada budowę modułową. Składa się z serwera zarządzającego, zdalnych konsoli oraz Agentów. Moduły umożliwiają kompleksowe monitorowanie sieci, stacji roboczych pod kątem zmian sprzętowych i programowych oraz aktywności użytkowników. Za pomocą programu można także świadczyć pomoc techniczną m.in. w formie zdalnego połączenia z użytkownikiem, a także zarządzać dostępem do zewnętrznych nośników danych. Moduły programu to:

  • NETWORK (monitorowanie i wykrywanie awarii sieci);
  • INVENTORY (szybki audyt sprzętu i oprogramowania);
  • USERS (inteligentne monitorowanie aktywności użytkowników);
  • HELPDESK (interaktywna pomoc techniczna);
  • DATAGUARD (ochrona przed wyciekiem danych).

Axence

Axence

Dostawca

Producent

Ul. Na Zjeździe 11
30-527 Kraków

+ 48 12 426 40 35

sales@axence.net

www.axence.net

Dostawcy

Funkcjonalność

Specyfikacja

Przeznaczenie

Wdrożenia