IFS

IFS

Firma IFS™ jest uznanym liderem w dziedzinie rozwijania i dostarczania oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resources Planning; ERP), zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (Enterprise Asset Management; EAM) oraz zarządzania obsługą serwisową (Enterprise Service Management; ESM).

Firma IFS pomaga klientom z wybranych sektorów rynku skupić się na swojej działalności biznesowej, zwiększyć elastyczność działania i przygotować się na przyszłe wyzwania w ich branży. Założona w 1983 r. firma IFS jest spółką prawa publicznego (XSTO:IFS), zatrudniającą obecnie ponad 2800 pracowników. Firma IFS wspiera ponad milion użytkowników na całym świecie za pośrednictwem lokalnych oddziałów i poprzez rosnącą sieć swoich partnerów.

IFS

IFS

Dostawca

Producent

Ul. Marcina Flisa 4
02-247 Warszawa

+48 22 577 45 00

_

info.pl@ifsworld.com

www.ifsworld.com/

Wytwarzane systemy informatyczne

Wdrażane systemy informatyczne

Wybrani klienci

Świadczone usługi