Hicron

Hicron

Od 2006 roku wspieramy firmy na całym świecie w rozwoju ich biznesu. 

O naszym sukcesie decyduje przede wszystkim zrozumienie procesów biznesowych, potrzeb i priorytetów klienta. Dopiero na tej podstawie dobieramy rozwiązania technologiczne, które najlepiej spełniają te założenia.

Technologia w naszych rękach to tylko narzędzie, które pozwala naszym Klientom działać jeszcze sprawniej. Posiadanie właściwych narzędzi jest ważne, jednak przewagę osiąga się poprzez ich właściwe zastosowanie – to nasza domena.

Specjalizujemy się w rozwiązaniach SAP, piszemy rozwiązania pod JAVA i .NET, jesteśmy nastawieni na przekuwanie doświadczeń w korzyści.

Hicron

Hicron

Dostawca

Producent

Ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław

+48 71 77 60 300

hicron@hicron.com

www.hicron.com

Wytwarzane systemy informatyczne

Wdrażane systemy informatyczne

Wybrani klienci

Świadczone usługi