White Paper

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

IFS APPLICATIONS - Produkcja maszynowa

Niezależnie od produktu − sprzęt budowlany, urządzenia wykorzystywane w procesach produkcyjnych czy złożone komponenty wykorzystywane przez producentów OEM we własnej produkcji — IFS Applications pozwala sprostać wymaganiom stawianym przez klientów. System firmy IFS to kompletne rozwiązanie dla producentów maszyn zorientowane na zarządzanie cyklem życia produktu (Product Lifecycle Management, PLM) przy wsparciu projektowania i zarządzania projektem, zarządzania produkcją mieszaną i obsługą posprzedażną. 

Systemy wspomagające zarządzanie w produkcji na potrzeby projektu

Produkcja ETO najczęściej opiera się na modelu projektowym. Już wiele lat temu przedsiębiorstwa realizujące tego typu produkcję zauważyły, że zamiast opierać się na powtarzalnych procesach, które miałyby zagwarantować im sukces, powinny skupić się na zarządzaniu ryzykiem występującym podczas obsługi unikalnych projektów.

IFS Applications - Opłacalność produkcji - Produkcja Dyskretna

Nie jest łatwo mieć wpływ na kierunek rozwoju swojej branży. Pewne rzeczy są niezmienne. W produkcji dyskretnej potrzeba kontrolowania kosztów pracy i materiałów jest równie ważna dziś jak w przeszłości i równie aktualna jak potrzeba maksymalizacji przychodów

IFS Applications - Produkcja Powtarzalna

Elastyczne, przyjazne dla użytkownika oprogramowanie do wszystkich zastosowań produkcyjnych. Decyzja o wdrożeniu systemu produkcji w modelu LEAN wymaga całkowitego podporządkowania się jej założeniom, zarówno w sensie teoretycznym, jak i praktycznym.