Artykuły

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Cyfrowy bliźniak: szukanie efektywności w procesie projektowania i wytwarzania produktu

Realizacja produktu to zapewne najważniejsza część  procesu projektowania i wytwarzania. W jej wyniku realny produkt, fizyczne  odzwierciedlenie własności intelektualnej, z idei staje się rzeczywistością. Co  więcej, bez dobrze zaplanowanego procesu projektowania i wytwarzania produktu –  skoordynowanego do wspólnej pracy w celu zapewnienia niezakłóconego przebiegu  montażu w całej fabryce – pomysł pozostanie jedynie pięknym rysunkiem lub czymś  nie do końca spełniającym pierwotne zamierzenia. Przez lata sposób  projektowania produktów i planowania ich wytwarzania pozostawał mniej więcej  podobny – był kompletny i obarczony wewnętrznymi błędami, mogącymi zwiększać  koszty i opóźniać rozwój. W duchu innowacyjności, niezbędnym każdemu  producentowi do przetrwania, Siemens przyjrzał się temu procesowi pod kątem potencjalnych  usprawnień. 

Jak usprawnić zarządzanie rozwojem produktu z Microsoft Visual Studio Application Lifecycle Management?

Nie jest tajemnicą, że pomyślne przeprowadzenie projektu IT stanowi nie lada wyzwanie. Problemy wynikające z pracy w zmieniającym się środowisku, nieustannie poddawanym czynnikom zewnętrznym (założenia funkcjonalne mogą ulegać zmianie w trakcie trwania projektu – np. w myśl zmieniającego się stanu prawnego lub podążając za nowymi uwarunkowaniami biznesowymi. Problemy pojawiają się często również na styku z innymi systemami IT) i wewnętrznym (na poziomie przekazywania wiedzy i zadań wewnątrz zespołu projektowego) sprawiają, że większość projektów albo nie kończy się w ogóle, albo kończy się z przekroczonym terminem lub budżetem. Odpowiednie wsparcie narzędziowe w procesie produkcji stanowi więc fundament, dzięki któremu zespół projektowy może skupić się na osiągnięciu zamierzonego, często zmieniającego się w czasie, celu.

Kluczowe wyzwania branży obróbki metali wspierane przez oprogramowanie biznesowe

Producenci związani z przemysłem metalowym stają w obliczu ustawicznej presji podnoszenia sprawności biznesowej.


Wysoka wrażliwość na zmiany w wysokości cen rynkowych, zmienne koszty surowców, krótsze cykle życia produktów, konieczność podnoszenia ich jakości oraz dodatkowe usługi serwisowe powodują ciągłe obniżanie marż. W tej sytuacji wielu producentów rozszerza tradycyjny zakres działalności i szuka nowych możliwości – niektórzy na nowych i nieznanych rynkach, inni skupiają się na podniesieniu swojej wydajności. Inicjatywy związane z produkcją odchudzoną skłaniają producentów do przemodelowania swoich procesów, począwszy od tych bezpośrednio na halach produkcyjnych, aż po procesy związane z rozbudowanym łańcuchem dostaw.