White Paper

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Unikalne cechy MAX OEE

Wpływ technologii na efektywność nowoczesnego biznesu jest ogromny. Jednak w wielu przypadkach wpływ ten mógłby być jeszcze większy. W rzeczywistości poziom efektywności operacyjnej większości urządzeń jest zmienny. 

IFS Applications - Zarządzanie jakością

Jeśli jakość jest tak ważnym elementem wielu procesów biznesowych, czy to nie czas, aby zarządzanie jakością stało się elementem używanego rozwiązania biznesowego? Biorąc pod uwagę, że zapewnianie właściwego poziomu jakości nie jest zadaniem wyłącznie dla działu kontroli jakości, ale dla wszystkich pracowników, jeszcze bardziej oczywiste jest to, że zarządzanie jakością musi mieć swoje miejsce właśnie w systemie biznesowym przedsiębiorstwa.

IFS APPLICATIONS - Zarządzanie relacjami z klientami

Kiedy klient nawiązuje kontakt z firmą, jej pracownicy, bez względu na to, w jakim dziale pracują, powinni mieć dostęp do najważniejszych danych umożliwiających udzielenie klientowi odpowiedzi na jego pytania. Jeśli tak nie jest, firma powinna zastanowić się nad rozwiązaniem w zakresie zarządzania relacjami z klientami (CRM), które skupia procesy realizowane w firmie, stanowiąc wspólną platformę kontaktów z klientami.

Jak wybrać system klasy ERP dla przedsiębiorstwa realizującego projekty EPCI

Systemy firmy IFS

Ryzyko w projektach EPCI nie jest czynnikiem stałym, który można ustalić w procesie planowania. Profil ryzyka zmienia się w miarę postępu prac nad projektem i przenikania informacji o zmianach w jego planie pochodzących z działów zakupów i produkcji do podwykonawców. Pomyślne zakończenie projektu możliwe jest tylko wówczas, gdy jego kierownik skutecznie i na bieżąco komunikuje się nie tylko z poszczególnymi działami przedsiębiorstwa, ale także z podwykonawcami i klientami.

Systemy wspomagające zarządzanie w produkcji na potrzeby projektu

Produkcja ETO najczęściej opiera się na modelu projektowym. Już wiele lat temu przedsiębiorstwa realizujące tego typu produkcję zauważyły, że zamiast opierać się na powtarzalnych procesach, które miałyby zagwarantować im sukces, powinny skupić się na zarządzaniu ryzykiem występującym podczas obsługi unikalnych projektów.