Artykuły

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Rośnie znaczenie zarządzania majątkiem

Każda organizacja, czy przedsiębiorstwo, niezależnie od charakteru swojej działalności, posiada lub dysponuje majątkiem. Majątek przedsiębiorstwa tworzą wszystkie aktywa trwałe i obrotowe, czyli:  

  • aktywa trwałe, tj. wartości niematerialne i prawne, rzeczowy majątek trwały, środki trwałe, finansowy majątek trwały, inwestycje długoterminowe;
  • aktywa obrotowe, tj. zapasy, materiały, produkcja niezakończona (półprodukty i produkcja w toku), produkty gotowe (wyroby gotowe, usługi), towary;
  • należności krótkoterminowe;
  • finansowy majątek obrotowy, tj. papiery wartościowe i środki pieniężne.

Dlaczego prezentacje systemów ERP przynoszą niezamierzone skutki?

Wdrożenie systemu ERP to trudne zadanie. W zdaniu tym nie ma nic nowego. Wszyscy ci, którzy mają to za sobą, wiedzą o tym aż nadto doskonale. Wszyscy ci, którzy przymierzają się do tego zadania, zapewne nasłuchali się już wystarczająco dużo i wcale nie jest im do śmiechu. Gdziekolwiek zajrzeć tam setki porad, materiałów marketingowych, argumentów dostawców i racji użytkowników. Jak w tym wszystkim się odnaleźć? Szum informacyjny wokół systemów ERP, metod ich wyboru, a potem wdrażania jest na tyle duży, że część przedsiębiorstw robi to po prostu po swojemu. Wykorzystuje do tego celu swoje zasoby informatyków, treści w Internecie, procedury zakupowe i zdrowy rozsądek.

EPICOR 10.1

Internet a zwłaszcza mobilny dostęp do niego, odgrywa zasadniczą rolę w codziennym funkcjonowaniu gospodarki światowej, cechującej się dużym zapotrzebowaniem na informacje. Pakiet aplikacji Epicor ERP jest nową generacją rozwiązań, które dają firmom znacznie większe możliwości zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. Są tworzone z myślą o dzisiejszych metodach prowadzenia biznesu, ale łatwo można dostosować je do zmian, które zachodzą w firmie.

KUŹNIA POLSKA S.A. USPRAWNIA DZIAŁALNOŚĆ, WDRAŻAJĄC IFS APPLICATIONS™

Kuźnia Polska S.A.,renomowany producent elementów stalowych dla wielu branż przemysłu, wdrożyłasystem IFS Applications™ w celu usprawnienia procesów biznesowych w obszarzeprodukcji, dystrybucji, utrzymania ruchu i finansów.

Polcolorit S.A., renomowany producent płytek ceramicznych, usprawnia działalność dzięki IFS Applications

Polcolorit S.A., renomowany producent płytek ceramicznych, usprawnia działalność dzięki IFS Applications.

Polcolorit S.A. należy do czołowych producentów w branży ceramicznej na polskim rynku. Firma istniejąca od ponad 30 lat specjalizuje się w produkcji płytek ceramicznych ściennych i podłogowych. Są one oferowane na rynku pod marką Ceramica Marconi. Zakład produkcyjny jest usytuowany w Piechowicach, u podnóża Karkonoszy przy międzynarodowej trasie E65.

Prezesem spółki Polcolorit jest Barbara Marconi, od ponad 40 lat związana z branżą ceramiczną. Na początku lat 80. Barbara Marconi, na stałe mieszkająca we Włoszech, podjęła decyzję o budowie fabryki w Polsce. Zakład produkcyjny został uruchomiony w roku 1984. Od początku działalności spółka ściśle współpracuje ze światowym zagłębiem ceramiki Sassuolo w prowincji Modena we Włoszech, gdzie opracowywane są najnowsze technologie produkcji.

W pierwszym etapie działalności w fabryce Polcolorit wytwarzano elementy dekoracyjne do płytek ceramicznych, a po pewnym czasie uruchomiono linię produkcyjną pozwalającą na wytwarzanie własnych, kompletnych kolekcji płytek. Obecnie Polcolorit zatrudnia ponad 140 osób, posiada nowoczesny i w pełni zautomatyzowany park maszynowy. Co roku produkowany asortyment poszerza się, a park maszynowy jest sukcesywnie unowocześniany.