Artykuły

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Systemy do zarządzania łańcuchem dostaw, cz.1

Zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management, SCM). Któż z nas nie słyszał tego pojęcia? Gdyby jednak zapytać o jego definicję, to pewnie okazałoby się, że otrzymamy wiele różnych wyjaśnień i interpretacji. O co więc chodzi i czy jest sens, by poświęcać temu zagadnieniu tyle uwagi? Gdyby zadać to pytanie jeszcze kilka lat temu, można by odpowiedzieć, że nie ma. Inaczej jest dzisiaj. W międzyczasie sytuacja na rynku radykalnie się zmieniła. Dlaczego? Radykalnie wzrosło znaczenie dostaw na czas i optymalizacji zapasów magazynowych; zwiększona liczba podmiotów na rynku, kanałów dystrybucji i oczekiwań klientów oraz globalizacji podniosła złożoność łańcucha dostaw; wzrosło ryzyko zarządzania dostawcami i dostawami oraz wielokrotnie zwiększyła się potrzeba szybkości wymiany towarowej, tj. logistyki.

Partnerskie relacje w biznesie

O wieloletniej współpracy z firmą IFS opowiada KRZYSZTOF ŚLATAŁA, Dyrektor ds. Informatyki w spółce Międzynarodowe Targi Poznańskie.

O SPECYFICE DZIAŁANIA MTP

Targi to przedsiębiorstwo jak każde inne. Ma standardowe potrzeby związane z obsługą finansów, księgowości, remontów, magazynów itp. Równocześnie jednak ma obszary bardzo specyficzne, wymagające indywidualnych rozwiązań. Dotyczy to przykładowo produkcji, która ma charakter tymczasowy — materiały użyte do produkcji wracają do magazynu, gdyż cykl produkcyjny kończy się rozbiórką. Inny przykład — cenniki mamy w złotówkach, a klientów zagranicznych fakturujemy w euro, co wymaga opanowania jednogroszowych różnic przy wielopozycyjnych fakturach. Nasza specyfika działania sprawia, że opieramy się na zaliczkach, również w obrocie międzynarodowym, gdzie zdarza się, że faktura zaliczkowa jest fakturą końcową, do której potem trzeba np. zrobić korektę i wtedy sprawy przestają już być „standardowe”.

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Trudności z zarządzaniem łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem to jeden z najważniejszych procesów w firmie produkcyjnej. Każda firma, która coś wytwarza, jest uzależniona od dostawców: surowców, półproduktów i innych komponentów, bez których finalny produkt nie może istnieć. Dostawa na czas i w odpowiedniej kolejności determinuje koszty produkcji oraz wielkość marży uzyskanej na sprzedanym produkcie.

Zasada mówiąca o tym, że łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo, ma zastosowanie także w przypadku łańcucha dostaw. Produkty muszą być na czas, w odpowiedniej liczbie i jakości. Każda zmiana to dodatkowe koszty: za mała liczba komponentów powoduje przestoje produkcyjne, za duża - koszty magazynowania. Nieodpowiednia jakość to zwroty, reklamacje, a nawet straty spowodowane utylizacją finalnego produktu (np. w przemyśle chemicznym, przetwórstwie rolno-spożywczym i produkcji farmaceutyków). A konkurencja obniża koszty i nie pozwala na błędy.

Informacja o tym, co jest nam potrzebne, na kiedy, w jakiej ilości, skąd i od kogo, ma ogromną wartość. Ciągłe pozyskiwanie, monitorowanie i analiza danych pochodzących z wielu miejsc przedsiębiorstwa jest standardem we współczesnej produkcji. Dane z magazynów, parku maszynowego, informacje o zasobach ludzkich, planach sprzedaży, możliwościach produkcyjnych, problemach logistycznych, a także wskaźniki wydajności oraz zużycia materiałów - bez zaawansowanej technologii informatycznej są trudne do śledzenia i analizy.

Logistyka zaopatrzenia

Analizując sens i istotę aktywności w sferze logistyki dystrybucji łatwo zauważamy, że to co jest jej owocem - jest z drugiej strony motorem napędowym innego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa – logistyki zaopatrzenia. 


Logistyk dystrybucji planuje oraz organizuje proces, dzięki któremu produkty oraz towary o określonych rynkowych cechach będą bezpiecznie spoczywały w odpowiednim czasie we właściwym miejscu, aby zaspokoić spodziewany popyt. Załóżmy, że podczas procesu unettowienia potencjalnego zapotrzebowania dostrzeżemy braki magazynowe związane z danym produktem. Aby zaspokoić popyt będziemy musieli go wyprodukować – dla naszych celów zakładamy bowiem, że mamy do czynienia z przedsiębiorstwem produkcyjnym. 

Jak Supply Chain Management wspiera biznes w czasach nowoczesnych technologii?

Organizacje opierają swoje działanie na łańcuchach dostaw każdego dnia, a w perspektywie rocznej, osiągają dzięki nim założone cele biznesowe. Procesy zarządzania łańcuchem dostaw wpływają na szybkość i efektywność dostarczania towarów i usług. Oprogramowanie SCM pozwala przekształcić tradycyjny, liniowy łańcuch dostaw w sieć adaptacyjną, oferującą wymierne korzyści. Jakie to korzyści i w czym Supply Chain Management może pomóc organizacji dzisiaj?


Nowe wyzwania zaspokajane przez nowe technologie


Nowe technologie, takie jak usługi w chmurze czy big data, zdają się wypełniać przestrzeń dzisiejszych innowacji. Potrzeby, które zaspokaja oprogramowanie Supply Chain Management, wraz z tym rozwojem, nabierają na znaczeniu. Im więcej danych mamy, im więcej możliwości na zaspokojenie rosnących potrzeb klienta, tym bardziej potrzebny nam jest system, który pozwoli nam je wykorzystać.