Katalog rozwiązań

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Axence nVision®

Oprogramowanie posiada budowę modułową. Składa się z serwera zarządzającego, zdalnych konsoli oraz Agentów. Moduły umożliwiają kompleksowe monitorowanie sieci, stacji roboczych pod kątem zmian sprzętowych i programowych oraz aktywności użytkowników. Za pomocą programu można także świadczyć pomoc techniczną m.in. w formie zdalnego połączenia z użytkownikiem, a także zarządzać dostępem do zewnętrznych nośników danych. Moduły programu to:

Axence nVision®

Oprogramowanie posiada budowę modułową. Składa się z serwera zarządzającego, zdalnych konsoli oraz Agentów. Moduły umożliwiają kompleksowe monitorowanie sieci, stacji roboczych pod kątem zmian sprzętowych i programowych oraz aktywności użytkowników. Za pomocą programu można także świadczyć pomoc techniczną m.in. w formie zdalnego połączenia z użytkownikiem, a także zarządzać dostępem do zewnętrznych nośników danych. Moduły programu to:

Axence nVision®

Oprogramowanie posiada budowę modułową. Składa się z serwera zarządzającego, zdalnych konsoli oraz Agentów. Moduły umożliwiają kompleksowe monitorowanie sieci, stacji roboczych pod kątem zmian sprzętowych i programowych oraz aktywności użytkowników. Za pomocą programu można także świadczyć pomoc techniczną m.in. w formie zdalnego połączenia z użytkownikiem, a także zarządzać dostępem do zewnętrznych nośników danych. Moduły programu to: