Rejestracja na webinarium

Symmetry podpisało kontrakt warty ponad 2 mln zł

W ramach wygranego przetargu nieograniczonego Symmetry zawarło umowę z Instytutem Pamięci Narodowej na wykonanie rozbudowy systemu przechowywania cyfrowych kopii dokumentów archiwalnych. Wartość kontraktu to ponad 2 mln zł brutto.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

Symmetry podpisało kontrakt warty ponad 2 mln zł

W ramach wygranego przetargu nieograniczonego Symmetry zawarło umowę z Instytutem Pamięci Narodowej na wykonanie rozbudowy systemu przechowywania cyfrowych kopii dokumentów archiwalnych. Wartość kontraktu to ponad 2 mln zł brutto.

-  Przed nami bardzo ciekawe przedsięwzięcie, dlatego wygrana tym bardziej nas cieszy. W ostatnim czasie pula realizowanych przez Symmetry projektów z obszaru zaawansowanych rozwiązań macierzowych, backupowych i odtwarzania danych dla administracji rządowej dynamicznie rośnie, umacniając tym samym pozycję spółki w sektorze publicznym – powiedział Paweł Bociąga, Prezes Zarządu Symmetry Sp. z o.o.


Przedmiotem umowy jest wdrożenie i konfiguracja rozwiązania archiwizacyjnego, bazującego na urządzeniach EMC ECS U400T. System będzie złożony z dwóch macierzy obiektowych, rozmieszczonych w dwóch różnych lokalizacjach na terenie Warszawy. Zaimplementowana technologia umożliwi m.in. przechowywanie i utrzymanie co najmniej 1,2 PB danych, tworzenie logicznych kontenerów z różnymi poziomami dostępności, w których będą składowane poszczególne dokumenty archiwalne, a także obsługę obiektów w różnym formacie, w tym: dokumentów, filmów, materiałów dźwiękowych.


Kontrakt przewiduje również świadczenie serwisu powdrożeniowego na sprzęt i oprogramowanie przez okres 48 miesięcy. Zgodnie z zapisami umowy, Symmetry przeprowadzi również szkolenia w zakresie konfiguracji i eksploatacji dostarczonego systemu. Całość prac zostanie ukończona w połowie czwartego kwartału 2016 r.


/content/files/6/8/f6e7c47c44e11461ae547eb7c6d2c6efc88f32c9.png_t_main.jpg

Symmetry Sp. z o.o.

Symmetry tworzą ludzie z pasją, niekonwencjonalną wiedzą i eksperckim doświadczeniem.