White Paper

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

IFS dla elastycznych przedsiębiorstw

IFS zostało założone w 1983 roku przez pięciu studentów uniwersytetu w Linköping. Marzyli oni o założeniu firmy, która różniłaby się od innych – przyjaznej dla pracowników i która byłaby prawdziwym partnerem dla klientów.

Unikalne cechy MAX OEE

Wpływ technologii na efektywność nowoczesnego biznesu jest ogromny. Jednak w wielu przypadkach wpływ ten mógłby być jeszcze większy. W rzeczywistości poziom efektywności operacyjnej większości urządzeń jest zmienny. 

IFS APPLICATIONS - Sektor konstrukcyjno-budowlany i infrastruktury

Zarządzaj przyszłością, a nie przeszłością.

IFS Applications pozwala trzymać rękę na pulsie wydarzeń. Dzięki udostępnianiu istotnych informacji w czasie rzeczywistym każdy pracownik w całej organizacji jest dobrze poinformowany.

Jak wybrać system klasy ERP dla przedsiębiorstwa realizującego projekty EPCI

Systemy firmy IFS

Ryzyko w projektach EPCI nie jest czynnikiem stałym, który można ustalić w procesie planowania. Profil ryzyka zmienia się w miarę postępu prac nad projektem i przenikania informacji o zmianach w jego planie pochodzących z działów zakupów i produkcji do podwykonawców. Pomyślne zakończenie projektu możliwe jest tylko wówczas, gdy jego kierownik skutecznie i na bieżąco komunikuje się nie tylko z poszczególnymi działami przedsiębiorstwa, ale także z podwykonawcami i klientami.

Systemy wspomagające zarządzanie w produkcji na potrzeby projektu

Produkcja ETO najczęściej opiera się na modelu projektowym. Już wiele lat temu przedsiębiorstwa realizujące tego typu produkcję zauważyły, że zamiast opierać się na powtarzalnych procesach, które miałyby zagwarantować im sukces, powinny skupić się na zarządzaniu ryzykiem występującym podczas obsługi unikalnych projektów.