Proficy Plant Applications

Proficy Plant Applications

Realizacja produkcji | MES

MES to system przetwarzania informacji o procesie produkcyjnym wypełniający lukę informacyjną pomiędzy systemami ERP a danymi gromadzonymi w systemach sterowania produkcją np.:SCADA

Rozwiązanie Proficy Plant Applications wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania produkcją jak TMP (Total Productivity Management) czy Lean Management umożliwiając między innymi rejestrację czasu pracy i postojów maszyn oraz ludzi w trybie rzeczywistym, czy statystyczną analizę parametrów technologicznych procesu produkcji oraz szczegółową analizę zgromadzonych w bazie danych informacji (Manufacturing Intelligence).

Bonair

Bonair

Dostawca

Producent

Rzymowskiego 34
02-697 Warszawa

+48 22 549 65 50

_

info@bonair.com.pl

www.bonair.com.pl/

Wdrożenia