Novacura S&OP

Novacura S&OP

Zarządzanie popytem | DM

Rozwiązanie Novacura S&OP oparte na platformie IBM Cognos TM1 stanowi wsparcie planowania w kilku newralgicznych obszarach:

  • Zintegrowane Planowanie S&OP
  • Planowanie sprzedaży
  • Planowanie zasobów
  • Planowanie dostaw
  • Planowanie przychodów i kosztów

Szczególnie przydatna w narzędziu jest analiza „what if”, która pozwala na przygotowanie różnych symulacji, sprawdzanie wariantów i zaplanowanie kilku scenariuszy.
Rozwiązanie jest elastyczne i otwarte na oczekiwania oraz przyzwyczajenia pracowników dlatego w pełni może odpowiadać specyficznym potrzebom konkretnej firmy.

Novacura Poland

Novacura Poland

Dostawca

Producent

Powstańcow Wielkopolskich 18
30-707 Kraków

+48 690 424 664

_

artur.bula@novacura.com

www.novacura.pl

Funkcjonalność

Specyfikacja

Przeznaczenie

Wdrożenia