Katalog rozwiązań

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Aplixcom SCADA-MES

Aplixcom SCADA-MES to system stworzony dla firm produkcyjnych, umożliwiający nadzorowanie i wizualizację produkcji w czasie rzeczywistym oraz pozwalający na zoptymalizowanie kosztów. Dedykowany jest dla działów: produkcji, utrzymania ruchu, kontroli jakości, logistyki.

Novacura S&OP

Rozwiązanie Novacura S&OP oparte na platformie IBM Cognos TM1 stanowi wsparcie planowania w kilku newralgicznych obszarach:

  • Zintegrowane Planowanie S&OP
  • Planowanie sprzedaży
  • Planowanie zasobów
  • Planowanie dostaw
  • Planowanie przychodów i kosztów

Portal Novacura Flow

Inteligentna i łatwa w obsłudze platforma internetowa połączona z systemem Novacura Flow przeznaczona do usprawnienia zarówno procesów, jak i wpółpracy ponad granicami.

Proficy Plant Applications

MES to system przetwarzania informacji o procesie produkcyjnym wypełniający lukę informacyjną pomiędzy systemami ERP a danymi gromadzonymi w systemach sterowania produkcją np.:SCADA

Queris MES

Queris MES to polski system do zarządzania realizacją produkcji, monitorowania jej wydajności oraz wyznaczania efektywności wyposażenia (OEE). Dzięki analizie najważniejszych wskaźników wydajnościowych dostarcza kluczowych informacji umożliwiających podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących procesów produkcyjnych.