Artykuły

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Six sigma w systemie MES

Six sigma to powszechnie stosowana metoda zarządzania jakością i jeden z filarów lean management. Stosowanie koncepcji six sigma w zakładzie produkcyjnym, oznacza dążenie do ograniczenia liczby defektów w wytwarzanych artykułach, do poziomu 3,4 na milion egzemplarzy.

System APS – niezbędne narzędzie planistów?

Systemy APS (Advanced Planning and Scheduling), od blisko trzech dekad pomagają przedsiębiorstwom w planowaniu produkcji. Ich powstanie zrodziło się ze świadomości, że inne stosowane przez planistów rozwiązania, nie zawsze zapewniają dostateczne wsparcie w dynamicznie zmieniających się warunkach hali produkcyjnej. Wymagania rynku i rosnąca złożoność procesów wytwórczych, wymusiły poszukiwanie rozwiązań pozwalających tworzyć i optymalizować plan produkcji w sposób automatyczny. Odpowiedzią na te potrzeby, stały się systemy APS. Wprowadziły one nową jakość do procesu planowania, pozwalając na bardzo precyzyjne zarządzanie harmonogramem, aż do poziomu pojedynczej operacji technologicznej. Zmiany, jakie na przestrzeni czasu dokonały się w branży przemysłowej, dodatkowo uwydatniły korzyści płynące z zastosowania oprogramowania APS. Obecnie, systemy te coraz częściej trafiają nawet do niewielkich przedsiębiorstw, wypierając arkusze kalkulacyjne i inne zaadaptowane przez planistów rozwiązania.

Systemy do zarządzania łańcuchem dostaw, cz.1

Zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management, SCM). Któż z nas nie słyszał tego pojęcia? Gdyby jednak zapytać o jego definicję, to pewnie okazałoby się, że otrzymamy wiele różnych wyjaśnień i interpretacji. O co więc chodzi i czy jest sens, by poświęcać temu zagadnieniu tyle uwagi? Gdyby zadać to pytanie jeszcze kilka lat temu, można by odpowiedzieć, że nie ma. Inaczej jest dzisiaj. W międzyczasie sytuacja na rynku radykalnie się zmieniła. Dlaczego? Radykalnie wzrosło znaczenie dostaw na czas i optymalizacji zapasów magazynowych; zwiększona liczba podmiotów na rynku, kanałów dystrybucji i oczekiwań klientów oraz globalizacji podniosła złożoność łańcucha dostaw; wzrosło ryzyko zarządzania dostawcami i dostawami oraz wielokrotnie zwiększyła się potrzeba szybkości wymiany towarowej, tj. logistyki.

7 przeszkód do maksymalnej wydajności, których pozbędziesz się dzięki systemowi MES

Popularność systemów MES w Polsce ciągle wzrasta. Coraz więcej firm docenia ich funkcjonalność i użyteczność, które pomagają zapanować nad produkcją i podnieść jej wydajność. Na przeszkodzie do jej poprawy stoi między innymi 7 przeszkód, które można łatwo wyeliminować wdrażając system MES do zarządzania procesami produkcji. 

Oto one:

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Trudności z zarządzaniem łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem to jeden z najważniejszych procesów w firmie produkcyjnej. Każda firma, która coś wytwarza, jest uzależniona od dostawców: surowców, półproduktów i innych komponentów, bez których finalny produkt nie może istnieć. Dostawa na czas i w odpowiedniej kolejności determinuje koszty produkcji oraz wielkość marży uzyskanej na sprzedanym produkcie.

Zasada mówiąca o tym, że łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo, ma zastosowanie także w przypadku łańcucha dostaw. Produkty muszą być na czas, w odpowiedniej liczbie i jakości. Każda zmiana to dodatkowe koszty: za mała liczba komponentów powoduje przestoje produkcyjne, za duża - koszty magazynowania. Nieodpowiednia jakość to zwroty, reklamacje, a nawet straty spowodowane utylizacją finalnego produktu (np. w przemyśle chemicznym, przetwórstwie rolno-spożywczym i produkcji farmaceutyków). A konkurencja obniża koszty i nie pozwala na błędy.

Informacja o tym, co jest nam potrzebne, na kiedy, w jakiej ilości, skąd i od kogo, ma ogromną wartość. Ciągłe pozyskiwanie, monitorowanie i analiza danych pochodzących z wielu miejsc przedsiębiorstwa jest standardem we współczesnej produkcji. Dane z magazynów, parku maszynowego, informacje o zasobach ludzkich, planach sprzedaży, możliwościach produkcyjnych, problemach logistycznych, a także wskaźniki wydajności oraz zużycia materiałów - bez zaawansowanej technologii informatycznej są trudne do śledzenia i analizy.