Centrum wiedzy

Klasa: SCM | Zarządzanie łańcuchem dostaw

SCM | Zarządzanie łańcuchem dostaw

System SCM

Systemy SCM to klasa aplikacji informatycznych służąca do koordynacji i zarządzania przepływem towarów i usług od dostawców do klientów. Rodzaje systemów SCM wspomagają m.in. zarządzanie w obszarach: popyt, wysoki skład magazynowy, transport, sprzedaż detaliczna, kody kreskowe, dostawcy, zapasy, realizacja produkcji oraz innymi aspektami dotyczącymi przepływu towarów i usług dla ostatecznego wykorzystania przez klientów.

Rodzaje SCM

Pośród wielu rodzajów systemów do zarządzania łańcuchem  dostaw, wyróżnić należy:

 • Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM [Supply Chain Management]
 • Zaawansowane planowanie produkcji APS [Advanced Production Scheduling]
 • Realizacja produkcji MES [Manufacturing Execution Systems]
 • Zarządzanie magazynem WMS [Warehouse Management Systems]
 • Zarządzanie popytem DM [Demand Management]
 • Obsługa punktów sprzedaży POS [Point Of Sales]
 • Zarządzanie relacjami z dostawcami SRM [Supplier Relationship Management]
 • Zarządzanie transportem TMS [Transport Management Systems]
 • Identyfikacja kodów kreskowych RFID [Radio Frequency Identification]
 • Business To Business B2B [B2B Solutions]
 • Sklepy internetowe [e-commerce]
 • Zarządzanie zapasami IS [Inventory Software]
Zastosowanie SCM

Programy do zarządzania łańcuchem dostaw (SCM system lub  SCM program) powinny być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie i organizacji, gdzie elementem funkcjonowania jest efektywne zarządzanie przepływem towarów lub usług do klientów. Wdrożenia systemów do zarządzania łańcuchem dostaw mogą dotyczyć takich obszarów jak np.:

 • harmonogramowanie produkcji i planowanie produkcji,
 • optymalizacja dostaw i zarządzanie dostaw,
 • zarządzanie magazynem i gospodarka zapasami,
 • zarządzanie produkcją,
 • planowanie transportu i logistyka transportu,
 • platforma sklepów internetowych i tworzenie sklepu internetowego,
 • skanowanie kodów kreskowych.
Korzyści z SCM

Do podstawowych korzyści z wdrożenia systemu zarządzania łańcuchem  dostaw zaliczyć należy:

 • skrócenie czasu przepływu towarów i usług,
 • zwiększenie zysku ze współpracy z dostawcami i klientami,
 • usprawnienie obsługi klientów i dostawców,
 • zmniejszenie kosztów magazynowania, produkcji i transportu,
 • uzyskanie przejrzystości łańcucha dostaw,
 • podniesienie jakości informacji produkcyjnych i logistycznych.

Artykuły

Six sigma w systemie MES

Six sigma w systemie MES

Six sigma to powszechnie stosowana metoda zarządzania jakością i jeden z filarów lean management. Stosowanie koncepcji six sigma w zakładzie produkcyjnym, oznacza dążenie do ograniczenia liczby defektów w wytwarzanych artykułach, do poziomu 3,4 na milion egzemplarzy.

System APS – niezbędne narzędzie planistów?

System APS – niezbędne narzędzie planistów?

Systemy APS (Advanced Planning and Scheduling), od blisko trzech dekad pomagają przedsiębiorstwom w planowaniu produkcji. Ich powstanie zrodziło się ze świadomości, że inne stosowane przez planistów rozwiązania, nie zawsze zapewniają dostateczne wsparcie w dynamicznie zmieniających się warunkach hali produkcyjnej. Wymagania rynku i rosnąca złożoność procesów...

Case Studies

White Papers

IFS APPLICATIONS - Sektor...

Zarządzaj przyszłością, a nie przeszłością.IFS Applications pozwala trzymać rękę na pulsie wydarzeń. Dzięki udostępnianiu istotnych informacji...

Systemy wspomagające zarządzanie w produkcji...

Produkcja ETO najczęściej opiera się na modelu projektowym. Już wiele lat temu przedsiębiorstwa realizujące tego typu produkcję zauważyły, że...