White Paper

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Xplus Contract Management

Informatyczny system zarządzania przedsiębiorstwem wspiera procesy biznesowe, których sprawność ma fundamentalne znaczenie dla działalności operacyjnej firmy i dla wiedzy menedżerskiej pozwalającej firmą strategicznie zarządzać. XPLUS dostarcza rozwiązania informatyczne wspierające bezpieczeństwo, ciągłość i operacyjną skuteczność przedsięwzięć gospodarczych podmiotów, które tych rozwiązań używają. Praktykowane przez XPLUS metody wdrażania umożliwiają przedstawicielom Klienta nieustanny wgląd w zaawansowanie prac wdrożeniowych, wpływ na ich tok, udział w pracach oraz najwyższą możliwą gwarancję zgodności efektów z zamierzeniem pierwotnym.

IFS APPLICATIONS - Sektor konstrukcyjno-budowlany i infrastruktury

Zarządzaj przyszłością, a nie przeszłością.

IFS Applications pozwala trzymać rękę na pulsie wydarzeń. Dzięki udostępnianiu istotnych informacji w czasie rzeczywistym każdy pracownik w całej organizacji jest dobrze poinformowany.

Jak wybrać system klasy ERP dla przedsiębiorstwa realizującego projekty EPCI

Systemy firmy IFS

Ryzyko w projektach EPCI nie jest czynnikiem stałym, który można ustalić w procesie planowania. Profil ryzyka zmienia się w miarę postępu prac nad projektem i przenikania informacji o zmianach w jego planie pochodzących z działów zakupów i produkcji do podwykonawców. Pomyślne zakończenie projektu możliwe jest tylko wówczas, gdy jego kierownik skutecznie i na bieżąco komunikuje się nie tylko z poszczególnymi działami przedsiębiorstwa, ale także z podwykonawcami i klientami.

Systemy wspomagające zarządzanie w produkcji na potrzeby projektu

Produkcja ETO najczęściej opiera się na modelu projektowym. Już wiele lat temu przedsiębiorstwa realizujące tego typu produkcję zauważyły, że zamiast opierać się na powtarzalnych procesach, które miałyby zagwarantować im sukces, powinny skupić się na zarządzaniu ryzykiem występującym podczas obsługi unikalnych projektów.