Rejestracja na webinarium

Produkty mechatroniczne – wpływ wielodziedzinowej konstrukcji produktu na projekty rozwojowe. Jak uniknąć typowych problemów w projekcie dzięki wsparciu systemów informatycznych.

 • Siemens PLM Software
 • 2017-03-15
 • 00:00

Najlepsze praktyki Liderów Branży

Firmy produkcyjne w Polsce i na całym świecie są poddawane ciągłej presji na obniżenie kosztów operacyjnych i terminową realizację projektów. Na spełnienie tych celów zasadniczy wpływ ma organizacja procesu projektowego w przedsiębiorstwie – likwidacja silosów informacyjnych i umożliwienie współpracy zespołów projektowych zajmujących się różnymi dziedzinami inżynierskimi.
Jednocześnie firmy muszą sprostać coraz to nowym i coraz szybciej zmieniającym się wymaganiom klientów. Dostosowanie do potrzeb rynkowych z jednoczesnym zachowaniem zadowalającego poziomu zysków wymaga od producentów ciągłego doskonalenia metod pracy nad nowymi produktami.

Aby zarejestrować się na webinarium musisz być zalogowany/zarejestrowany.

 • Siemens PLM Software
 • 2017-03-15
 • 00:00

Produkty mechatroniczne – wpływ wielodziedzinowej konstrukcji produktu na projekty rozwojowe. Jak uniknąć typowych problemów w projekcie dzięki wsparciu systemów informatycznych.

Najlepsze praktyki Liderów Branży

Firmy produkcyjne w Polsce i na całym świecie są poddawane ciągłej presji na obniżenie kosztów operacyjnych i terminową realizację projektów. Na spełnienie tych celów zasadniczy wpływ ma organizacja procesu projektowego w przedsiębiorstwie – likwidacja silosów informacyjnych i umożliwienie współpracy zespołów projektowych zajmujących się różnymi dziedzinami inżynierskimi.
Jednocześnie firmy muszą sprostać coraz to nowym i coraz szybciej zmieniającym się wymaganiom klientów. Dostosowanie do potrzeb rynkowych z jednoczesnym zachowaniem zadowalającego poziomu zysków wymaga od producentów ciągłego doskonalenia metod pracy nad nowymi produktami.

Siemens PLM wspiera swoich klientów w tych wyzwaniach poprzez dostarczenie rozwiązań informatycznych wspomagających proces rozwoju produktów.
Narzędzia Siemens wykorzystywane są przez wiodących producentów maszyn, urządzeń i produktów konsumpcyjnych. Stosując podejście Siemens możliwe jest znaczące skrócenie czasu trwania projektów rozwojowych poprzez umożliwienie wydajnej współpracy zespołów projektowych, zmniejszenie liczby błędów w konstrukcji produktu i wydajne zarządzanie zmianami.


Opracowując nowy produkt na pewno musisz znaleźć odpowiedź na wiele pytań, w tym:

 • w jaki sposób zorganizować współpracę działów wykorzystujących do pracy różne narzędzia MCAD i ECAD?
 • w jaki sposób zsynchronizować współpracę działów w ramach harmonogramu projektu?
 • w jaki sposób zapewnić szybki przepływ informacji o zmianach pomiędzy współpracującymi działami?
 • w jaki sposób uniknąć błędów w projekcie spowodowanych niepełnymi informacjami lub ich brakiem, albo w ostateczności wykryć je na jak najwcześniejszym etapie projektu?
 • w jaki sposób zorganizować biblioteki komponentów zakupowych tak aby zapewnić ich poprawność i uniknąć dodatkowych kosztów związanych ze zbyt rozproszonym asortymentem?

Na te oraz inne pytania, uzyskasz odpowiedź rejestrując się na nasze webinarium. Jego celem jest zaprezentowanie narzędzi umożliwiających współpracę różnych zespołów projektowych w ramach procesu rozwojowego nowego produktu. W efekcie uzyskany produkt i projekt spełni założenia kosztowe a projekt zostanie ukończony w założonym czasie. Taki sposób pracy jest możliwy dzięki wsparciu prac projektowych poprzez system PLM - Teamcenter.


Adresaci

 • Kadra zarządzająca średniego szczebla
 • Kierownicy działu konstrukcji mechanicznych
 • Kierownicy działu konstrukcji elektronicznych
 • Kierownicy działu konstrukcji elektrycznych
 • Kierownicy działu oprogramowania


Agenda

1. Trendy w przemyśle – udział elektroniki i oprogramowania w wartości produktów.

2. Projekty rozwojowe produktów mechatronicznych – wyzwania w zakresie integracji prac.

a. Typowy proces współpracy działów mechanicznych, elektronicznych i elektrycznych i typowe problemy z nim związane

b. Best practices – proces współpracy działów umożliwiający eliminację typowych problemów

3. Wsparcie informatyczne w zakresie integracji prac w projektach mechatronicznych.

a. Systemy klasy PDM/PLM z integracjami do aplikacji mCAD i eCAD

b. Zarządzanie danymi z systemów ECAD w narzędziach klasy PDM/PLM

4. Korzyści funkcjonalne dostarczane przez systemy informatyczne.

5. Korzyści biznesowe z integracji prac możliwej dzięki wsparciu systemów informatycznych.


Prelegenci

 • Krzysztof Jąkalski 
 • Marek Sobczyński


Organizatorzy:

 Kontakt: +48 616601502 lub +48 616601505

Webinarium jest dostępne

Zobacz nagranie
/content/files/4/1/d142f597345440235f3ab571e6aa998ecfcee388.png_t_main.jpg

Siemens PLM Software

Siemens PLM Software to wiodący globalny dostawca oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM – product lifecycle management) i zarządzania produkcją (MOM – manufaturing operations management). Rozwiązania dostarczane przez Siemens PLM Software w ramach Smart...