S&T - Siemens Teamcenter

S&T - Siemens Teamcenter

Zarządzanie cyklem rozwoju produktu | PLM

Siemens Teamcenter to obecnie jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów do zarządzania cyklem życia produktu (PLM - Product Lifecycle Management), który łączy wszelkie dane, procesy i aspekty biznesowe odnoszące się do danego produktu w całym czasie jego „życia”.

Oprogramowanie PLM ułatwia: • Realizację Zarządzania Cyklem Życia Produktu w sposób wydajny i opłacalny - od koncepcji, przez projektowanie i wytwarzanie, aż po eksploatację i utylizację • Prowadzenie wyjątkowo złożonych projektów (w tym międzynarodowych), o dowolnym stopniu skomplikowania, w które zaangażowane są liczne podmioty współpracujące • Standaryzację i automatyzację procesu konstrukcyjnego, technologicznego, Technicznego Przygotowania Produkcji oraz serwisowego Użytkownik rozwiązania S&T/Siemens Teamcenter zyskuje jednolite środowisko zarządzania danymi produktowymi, dokumentami i procesami, łączące fazę prac koncepcyjnych z projektowaniem konstrukcji, technologii oraz przygotowaniem produkcji. Rozwiązanie pomaga usprawnić i zoptymalizować (operacyjnie i finansowo) współpracę wielu podmiotów projektowych, produkcyjnych i serwisowych, poprawia też jakość i efektywność procesów biznesowych związanych projektowaniem, produkcją i serwisowaniem wyrobów.