Katalog rozwiązań

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

S&T - Siemens Teamcenter

Siemens Teamcenter to obecnie jeden z najnowocześniejszych na świecie systemów do zarządzania cyklem życia produktu (PLM - Product Lifecycle Management), który łączy wszelkie dane, procesy i aspekty biznesowe odnoszące się do danego produktu w całym czasie jego „życia”.