Aktualności

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Siemens dokonuje przejęcia spółki Infolytica Corporation i powiększa swoje portfolio o rozwiązania z zakresu symulacji niskoczęstotliwościowego elektromagnetyzmu

Poszerzenie zasobów firmy o rozwiązania software'owe MagNet i Motorsolve oraz wiedzę fachową na temat symulacji niskoczęstotliwościowych to szansa na zwiększenie możliwości wsparcia przedsięwzięć związanych z projektowaniem silników elektrycznych, generatorów i urządzeń elektromagnetycznych

Kompleksowe podejście do problemu zapewnienia jakości w dobie Industry 4.0 / 4 października 2017 – Poznań

Firmy produkcyjne muszą sprostać oczekiwaniom klientów w zakresie coraz wyższej jakości produktów. Z drugiej strony koszty zapewnienia jakości powinny być jak najniższe, nie powinny obniżać konkurencyjności oraz osiąganej marży. Architektura systemów wspierających zarządzanie jakością zmaga się z podstawowymi przyczynami niewydolności, takimi jak różne i niepołączone ze sobą źródła danych, brak możliwości efektywnego mierzenia wskaźników jakości oraz brak współpracy w ramach standardowych procesów, które zachodzą w całym przedsiębiorstwie.
 

Siemens Parasolid usprawnia modelowanie B-rep

Najnowsza wersja jądra Siemens Parasolid usprawnia modelowanie B-rep (bazujące na ściankach) i zmierza w kierunku pełnego Modelowania Konwergentnego.

Parsolid v.30.0 wprowadza ulepszenia w zakresie modelowania ściankowego i naprawiania importowanych modeli fasetkowych/ściankowych, co tworzy podstawy całkowitego wsparcia Modelowania Konwergentnego w kolejnych wersjach. Ulepszenia tradycyjnego modelowania B-rep, umożliwiają twórcom aplikacji dostarczanie użytkownikom wyrafinowanych i bardziej efektywnych narzędzi.


Technologia synchroniczna Solid Edge

Solid Edge z technologią synchroniczną sprawia, że tworzenie i edycja modeli 3D CAD są szybsze i łatwiejsze. Technologia synchroniczna łączy w sobie szybkość i elastyczność modelowania bezpośredniego z kontrolą projektowania parametrycznego. Jeśli interesuje Cię jeden z poniższych tematów:

  • Szybkie i elastyczne tworzenie projektów
  • Szybkie reakcje na zmiany projektowe wprowadzane na późnych etapach
  • Edycja zaimportowanych danych 3D CAD
  • Większy zakres ponownego wykorzystania projektów z innych modeli CAD 3D
  • Jednoczesna edycja wielu części w złożeniu
  • Przygotowywanie symulacji


Nowa platforma firmy Siemens wspierająca całościową wizję globalnego rynku obróbki addytywnej

  • Cyfrowa platforma produkcji części służąca do łączenia użytkowników z całego świata
  • Dostęp do światowej wiedzy z zakresu projektowania/inżynierii i możliwości drukowania 3D
  • Szybki proces „od pomysłu do produktu”; usprawnienie procesu wspólnego wprowadzania innowacji
  • Przyspieszenie wprowadzania druku 3D do zastosowań przemysłowych

W ramach kompleksowej wizji dostarczania jak najbardziej kompletnego zestawu narzędzi wspierających globalną branżę obróbki addytywnej, Siemens zaprezentował plany nowej platformy współpracy online, stworzonej w celu zaoferowania światowemu przemysłowi możliwości projektowania produktów i drukowania 3D na żądanie. Platforma produkcji części, opracowywana przez firmę Siemens PLM Software i ogłoszona na targach Hanower Messe 2017, zapewnia środowisko umożliwiające łączenie wszystkich członków globalnej społeczności produkcyjnej w celu zmaksymalizowania wykorzystania zasobów, zapewnia także dostęp do wiedzy specjalistycznej w zakresie obróbki addytywnej oraz poszerza możliwości biznesowe. Dla przykładu, poprzez umożliwienie nawiązania kontaktu pomiędzy nabywcami części a mikroprzedsiębiorstwami, platforma pozwala swoim członkom na drukowanie 3D elementów na żądanie, na całym świecie. Ponadto platforma obejmie możliwości współpracy mające na celu pomoc w usprawnieniu procesu wspólnego wprowadzania innowacji i przyspieszenia procesu przyjęcia drukowania 3D jako powszechnego sposobu produkcji części przemysłowych.