Titus

Titus

Bezpieczeństwo danych

Rozwiązania Titus stanowią istotny element polityki bezpieczeństwa organizacji takich jak banki i instytucje finansowe, instytucje rządowe, służby mundurowe i przedsiębiorstwa mundurowe. Z powodzeniem wykorzystywane przez ponad 2 milony użytkowników w ponad 100 krajach, zarówno struktur rządowych, jak i korporacji oraz instytucji finansowych.

Aplikacje firmy Titus są prostym w użytkowaniu i instalacji, efektywnym kosztowo rozwiązaniem, które działa w oparciu o założenie, że problem wycieku informacji powstaje w momencie jej tworzenia przez użytkownika. Istotą tego podejścia jest klasyfikacja informacji według klas ważności, przykładowo na poufną, zastrzeżoną i tajną. Stosowanie tych narzędzi nie wymaga poznawania żadnego nowego oprogramowania. Z drugiej strony aplikacje Titus mogą w pełni wspierać politykę bezpieczeństwa organizacji, a ich instalacja nie powoduje zwykle żadnych barier technologicznych w obsłudze procesu obiegu informacji poufnych zgodnych z polityką organizacji klienta w aplikacjach Titus. Przepływ informacji wpisanej do danej klasy bezpieczeństwa jest ściśle kontrolowany. Dostęp do tej informacji posiadają tylko osoby uprawnione. Konfiguracja oprogramowania Titus pozwala na ograniczanie dostępu do dokumentów m.in. z pakietu Office, fragmentów tekstu w pojedynczym dokumencie, wiadomości email czy plików zapisanych na Pulpicie komputera. Aplikacje Titus to również rozwiązania pomagające w bezpiecznej wymianie dokumentów na platformie SharePoint. Rozwiązania Titus pracują m.in. w NATO, wielu agendach rządowych krajów grupy G8, w tym USA, w Australijskim Departamencie Obrony oraz w bankach takich jak: UniCredit Bank czy Fujitsu Services