Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint

Zarządzanie obiegiem dokumentów | DMS

Jest to narzędzie portalowe stanowiące grupę narzędzi pozwalających na sprawne zarządzanie zasobami informacyjnymi i proceduralnymi.

Narzędzie to służy do pracy grupowej. Na platformie SharePoint można tworzyć systemy do zarządzania pracą grupową np. obiegu i archwizacją dokumentów czy też innych współdzielonych plików.

Microsoft

Microsoft

Producent

Al. Jerozolimskie 195a
02-222 Warszawa

+48 22 594 18 71

_

plmsd@microsoft.com

www.microsoft.com/pl-pl/dynamics365

Wdrożenia