Honoraria

Honoraria

Zarządzanie zasobami ludzkimi | HR

Moduł Honoraria, wykonany w technologii Microsoft Dynamics AX, przeznaczony jest do rozliczania płac i zarządzania kadrą pracowników firmy.

Dzięki pełnej integracji z pozostałymi modułami systemu, dane są wprowadzone jednorazowo - nie ma potrzeby tworzenia interfejsów przepływu danych. Moduł pozwala na rejestrację danych kadrowych, czasu pracy oraz wynagrodzeń, potrąceń i kosztów. Zawiera opocjonalne funkcjonalności HR umożliwiające obsługę rekrutacji i ocen pracowniczych. System obsługuje procesy zarządzania kadrami i rozliczania płac uwzględniając aktualne regulacje prawne obowiązujące w Polsce.

Bonair

Bonair

Dostawca

Producent

Rzymowskiego 34
02-697 Warszawa

+48 22 549 65 50

_

info@bonair.com.pl

www.bonair.com.pl/

Wdrożenia