Artykuły

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

Wynagrodzenie akordowe – przeżytek czy nowoczesne rozwiązanie?

Pojęcie „pracy na akord” w dzisiejszych czasach kojarzy się bardziej z powiedzeniem, a nie z realnym rodzajem wynagradzania. Jednak jeszcze kilkanaście lat temu wynagrodzenie akordowe było często wykorzystywanym sposobem określania wynagrodzenia za pracę, zwłaszcza w branży produkcyjnej. Obecnie większość przedsiębiorstw decyduje się jednak na zastosowanie miesięcznych lub godzinowych stawek płacowych. Przesądza o tym w dużej mierze fakt łatwiejszej obsługi czasowego systemu wynagradzania. Zastosowanie akordu może jednak przynieść wiele korzyści (tj. zwiększenie wydajności i kontroli nad produkcją), które  niejednokrotnie są w stanie zrównoważyć trudności w jego naliczaniu.

Zarządzanie talentami w firmach średniej wielkości

Jane Archbold z Sage objaśnia dlaczego pozyskiwanie, utrzymywanie i zarządzanie zdolnościami uzdolnionych pracowników (zarządzanie talentami) powinno być priorytetowe dla firm średniej wielkości.

Co jest kluczem do zarządzania talentami dla firmy średniej wielkości?

Podstawową kwestią dla firm średniej wielkości jest to, aby zrozumiały one potrzebę stworzenia planu działań dotyczących uzdolnionych pracowników. Zatrzymywanie takich pracowników ma krytyczne znaczenie dla firm z sektora MM: muszą one tworzyć plany dotyczące takich pracowników, które będą im potrzebne nie tylko teraz, ale również w przyszłości. Oznacza to, że firmy powinny zaplanować kierunek, w którym będą się rozwijać, zrozumieć jacy pracownicy będą im potrzebni oraz ustalić czy w tej chwili dysponują osobami o odpowiednich kwalifikacjach. Jeśli nie, firmy muszą zastanowić się, czy zatrudniają jakieś osoby, które po wykonaniu odpowiedniej pracy będą mogły rozwinąć się osiągając wymagany poziom umiejętności. I jeśli w tej kwestii dostrzeżone zostaną jakieś luki, to trzeba będzie określić jakie umiejętności i jakie cechy będą decydować o zatrudnianiu pracowników. Pozwoli to stworzyć wysokopoziomowy obraz, albo plan działań rekrutacyjnych, rozwoju ludzi i identyfikowania najbardziej uzdolnionych osób.

Zmiany napędzają technologię

Branża rekrutacyjna w ostatnich latach przeżywa swoje wzloty i upadki a układ sił w relacji pracodawca pracownik, coraz bardziej przechyla szalę w kierunku tych drugich.


Według raportu jobsite.co.uk, w najbliższych latach branżę czekają kolejne zmiany i dalsze umocnienie pozycji pracownika. To już dziś wymaga zmiany w podejściu do procesu rekrutacji zarówno w zakresie organizacyjnym jak i wykorzystania rozwiązań informatycznych, które pozwolą na świadczenie bardziej dopasowanych usług o charakterze doradczym.


Tylko prawdziwa potrzeba daje owoc wdrożenia rozwiązania, które zakończy się sukcesem i zrealizuje cele przed nim postawione. Dlatego tak ważne w przypadku każdego rozwiązania jest poznanie potrzeb i dostarczenie funkcjonalności, które te potrzeby zrealizują. Rozwiązanie IT, które powstaje bez udziału użytkowników staje się tylko kolejnymi linijkami kodu ukrytymi pod mniej lub bardziej atrakcyjną grafiką. Dlatego system HR Billennium jest odpowiedzią na realną potrzebę zgłaszaną przez nasz dział rekrutacji.

Co daje wykorzystanie systemu HRM?

Ostatecznym celem, do jakiego powinna dążyć Twoja organizacja poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi jest połączenie strategicznych celów organizacji z indywidualnymi celami pracowników. Jednakże osiągnięcie tego celu wiąże się z celami pośrednimi, w których osiągnięciu pomoże Ci system HRM. Jakie to cele?


Właściwa kultura organizacyjna


Kultura organizacyjna to zbiór zalet, zasad pracy, wizji organizacji i tradycji, która rozwija się przez lata w przedsiębiorstwie. Każdy nowy pracownik jest wchłaniany przez tę kulturę i przyjmuje jej zasady. Kultura organizacyjna niesie za sobą także niebezpieczeństwo. Jeśli pracownicy mają na nią negatywny wpływ, jakość pracy się pogarsza, a każdy nowy pracownik idzie w ślady swoich kolegów. Z pewnością słyszałeś o zwolnieniach całych oddziałów w organizacjach, od kierownictwa po szeregowych pracowników. Powodem była właśnie niewłaściwa kultura organizacyjna.


Technologia w HR dziś i w przyszłości

Zbieranie i przechowywanie danych pracowników, generowanie umów, obliczanie wynagrodzenia, planowanie i ewidencja czasu pracy – w tym wszystkim działy HR już od dawna wspiera technologia. O tym, jaką jeszcze rolę pełnią systemy informatyczne w zarządzaniu polityką personalną, opowiadają kobiety zarządzające działami HR.


Automatyzacja procesów HR, zwłaszcza tych kojarzonych z tzw. twardym HR-em już od dawna w większych i mniejszych przedsiębiorstwach jest podstawowym elementem optymalizacji pracy osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Ręczne wypisywanie umów, obliczanie wynagrodzenia „na piechotę”, przechowywanie kluczowych informacji o pracownikach w setkach segregatorów odeszło do lamusa. Działy kadr wspiera w tym nowoczesne oprogramowanie, które ułatwia i przyspiesza pracę.