Artykuły

Wpisz wyszukiwane słowo lub frazę oraz, w razie potrzeby, wybierz dodatkowe parametry wyszukiwania poniżej.

HR Automation – w jakich zadaniach może wesprzeć nas nowoczesny system kadrowy

Działy kadr w małychi dużych firmach są odpowiedzialne za wykonanie bardzo wielu obowiązków. Obecnie coraz więcej firm korzysta z oprogramowania ERP, które pomaga managerom HR w organizacji czasu pracy i optymalizacji zadań. 

Praca działów związanych z zasobami ludzkimi, opiera się w dużym stopniu na dokumentach. Dlatego specjaliści coraz częściej polegają na automatyzacji. W efekcie czas przepływu informacji jest szybszy, a koszty znacznie mniejsze. 

Kontrolowanie pracowników w systemach informatycznych

Podkreśla to większość ludzi sukcesu: „największym kapitałem mojego przedsiębiorstwa są ludzie. To dzięki nim odnieśliśmy sukces…”. Gdy podczas prowadzonych przez nas projektów doradczych pytamy Zarządy o najmocniejsze strony przedsiębiorstwa, to niezmiennie otrzymujemy odpowiedź: „pracownicy”. Brzmi wzniośle i chwalebnie, ale...

Wynagrodzenie akordowe – przeżytek czy nowoczesne rozwiązanie?

Pojęcie „pracy na akord” w dzisiejszych czasach kojarzy się bardziej z powiedzeniem, a nie z realnym rodzajem wynagradzania. Jednak jeszcze kilkanaście lat temu wynagrodzenie akordowe było często wykorzystywanym sposobem określania wynagrodzenia za pracę, zwłaszcza w branży produkcyjnej. Obecnie większość przedsiębiorstw decyduje się jednak na zastosowanie miesięcznych lub godzinowych stawek płacowych. Przesądza o tym w dużej mierze fakt łatwiejszej obsługi czasowego systemu wynagradzania. Zastosowanie akordu może jednak przynieść wiele korzyści (tj. zwiększenie wydajności i kontroli nad produkcją), które  niejednokrotnie są w stanie zrównoważyć trudności w jego naliczaniu.

Zarządzanie talentami w firmach średniej wielkości

Jane Archbold z Sage objaśnia dlaczego pozyskiwanie, utrzymywanie i zarządzanie zdolnościami uzdolnionych pracowników (zarządzanie talentami) powinno być priorytetowe dla firm średniej wielkości.

Co jest kluczem do zarządzania talentami dla firmy średniej wielkości?

Podstawową kwestią dla firm średniej wielkości jest to, aby zrozumiały one potrzebę stworzenia planu działań dotyczących uzdolnionych pracowników. Zatrzymywanie takich pracowników ma krytyczne znaczenie dla firm z sektora MM: muszą one tworzyć plany dotyczące takich pracowników, które będą im potrzebne nie tylko teraz, ale również w przyszłości. Oznacza to, że firmy powinny zaplanować kierunek, w którym będą się rozwijać, zrozumieć jacy pracownicy będą im potrzebni oraz ustalić czy w tej chwili dysponują osobami o odpowiednich kwalifikacjach. Jeśli nie, firmy muszą zastanowić się, czy zatrudniają jakieś osoby, które po wykonaniu odpowiedniej pracy będą mogły rozwinąć się osiągając wymagany poziom umiejętności. I jeśli w tej kwestii dostrzeżone zostaną jakieś luki, to trzeba będzie określić jakie umiejętności i jakie cechy będą decydować o zatrudnianiu pracowników. Pozwoli to stworzyć wysokopoziomowy obraz, albo plan działań rekrutacyjnych, rozwoju ludzi i identyfikowania najbardziej uzdolnionych osób.

Zmiany napędzają technologię

Branża rekrutacyjna w ostatnich latach przeżywa swoje wzloty i upadki a układ sił w relacji pracodawca pracownik, coraz bardziej przechyla szalę w kierunku tych drugich.


Według raportu jobsite.co.uk, w najbliższych latach branżę czekają kolejne zmiany i dalsze umocnienie pozycji pracownika. To już dziś wymaga zmiany w podejściu do procesu rekrutacji zarówno w zakresie organizacyjnym jak i wykorzystania rozwiązań informatycznych, które pozwolą na świadczenie bardziej dopasowanych usług o charakterze doradczym.


Tylko prawdziwa potrzeba daje owoc wdrożenia rozwiązania, które zakończy się sukcesem i zrealizuje cele przed nim postawione. Dlatego tak ważne w przypadku każdego rozwiązania jest poznanie potrzeb i dostarczenie funkcjonalności, które te potrzeby zrealizują. Rozwiązanie IT, które powstaje bez udziału użytkowników staje się tylko kolejnymi linijkami kodu ukrytymi pod mniej lub bardziej atrakcyjną grafiką. Dlatego system HR Billennium jest odpowiedzią na realną potrzebę zgłaszaną przez nasz dział rekrutacji.