Centrum wiedzy

Klasa: HRM | Zarządzanie zasobami ludzkimi

W tym miejscu dowiesz się wszystkiego o rozwiązaniach informatycznych klasy HRM (Human Resource Management). Poznaj systemy informatyczne HRM. Dowiedz się kim są dostawcy HRM. Codziennie nowe informacje, interesujące materiały oraz dane nt. rynku HRM w Polsce. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją i pomocą w podejmowanych przez Ciebie decyzjach IT.

System HRM

Systemy HRM to klasa aplikacji informatycznych służąca do zarządzania kapitałem ludzkim. Program  dla kadr (program HR) to technologia informatyczna, która umożliwia obsługę danych i transakcji w obszarze kadry miękkie, np. rekrutacja, szkolenia, ścieżki kariery, okresowe oceny, portal pracowników, systemy motywacyjne oraz kadry twarde, tj. kartoteki pracowników, kalkulacja płac i podróże służbowe.

Rodzaje HRM

Pośród wielu rodzajów systemów HRM, wyróżnić należy:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM [Human Resource Management]
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim HCM [Human Capital Management]
 • Zarządzanie motywacją w przedsiębiorstwie EIM [Enterprise Incentive Management]

Zarządzanie świadczeniami pracowniczymi, system kafeteryjne

Zastosowanie HRM

Oprogramowanie HR musi być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie i organizacji, gdzie są zatrudniani pracownicy, niezależnie od formy zatrudnienia. Wdrożenia oprogramowania kadrowo – płacowego mogą dotyczyć takich obszarów jak np.:

 • struktura organizacyjna i kartoteki osobowe,
 • naliczanie płac,
 • delegacje,
 • rekrutacja pracowników,
 • szkolenia pracowników,
 • okresowe oceny pracowników,
 • rozwój kariery, świadczenia pracownicze
 • wyniki pracowników,
 • planowanie czasu pracy,
 • samoobsługa pracowników, tzw. portale pracowników.
Korzyści z HRM

Do podstawowych korzyści z wdrożenia systemu HR zaliczyć należy:

 • centralizacja danych o pracownikach,
 • automatyzacja naliczania płac oraz świadczeń pracowniczych,
 • zwiększenie efektywności obsługi procesów kadrowo – płacowych,
 • kompleksowe zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie czasem pracy i podniesienie wydajności pracy,
 • kalkulacja wynagrodzenia w zależności od kompetencji i wyników pracowników,
 • tworzenie i zarządzanie systemami motywacyjnymi dla pracowników oraz wynagrodzenia za osiągnięcie wyników (celów),
 • samoobsługa pracowników, tj. wnioski urlopowe, zaliczki, deklaracje HR, dokumentacja kadrowa.

Artykuły

Wynagrodzenie akordowe – przeżytek czy nowoczesne rozwiązanie?

Wynagrodzenie akordowe – przeżytek czy nowoczesne rozwiązanie?

Pojęcie „pracy na akord” w dzisiejszych czasach kojarzy się bardziej z powiedzeniem, a nie z realnym rodzajem wynagradzania. Jednak jeszcze kilkanaście lat temu wynagrodzenie akordowe było często wykorzystywanym sposobem określania wynagrodzenia za pracę, zwłaszcza w branży produkcyjnej. Obecnie większość przedsiębiorstw decyduje się jednak na zastosowanie miesięcznych lub...

Zarządzanie talentami w firmach średniej wielkości

Zarządzanie talentami w firmach średniej wielkości

Jane Archbold z Sage objaśnia dlaczego pozyskiwanie, utrzymywanie i zarządzanie zdolnościami uzdolnionych pracowników (zarządzanie talentami) powinno być priorytetowe dla firm średniej wielkości.Co jest kluczem do zarządzania talentami dla firmy średniej wielkości?Podstawową kwestią dla firm średniej wielkości jest to, aby zrozumiały one potrzebę stworzenia planu działań...

Katalog rozwiązań

Case Studies

IFS Applications w Mosty-Łódź - most do sukcesu

FS Applications firmy IFS w "Mosty-Łódź", lidera branży budownictwa mostowegoWdrożenie IFS Applications w firmie...

IFS Applications usprawnia zarządzanie...

Quad/Graphics Europe, jedna z największych i najnowocześniejszych firm poligraficznych w Europie, wdrożyła system IFS Applications™ w...

White Papers

IFS APPLICATIONS - Sektor...

Zarządzaj przyszłością, a nie przeszłością.IFS Applications pozwala trzymać rękę na pulsie wydarzeń. Dzięki udostępnianiu istotnych informacji...