SyKOF FK

SyKOF FK

Finanse i księgowość | FK

Oprogramowanie dla małych przedsiębiorstw

System ERP SyKOF wyposażony jest w rozbudowane narzędzia do efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Dostarcza aktualnych informacji na temat przychodów i kosztów, wartości zapasów oraz rozrachunków. Ewidencję można prowadzić w dowolnych walutach zarówno w wariancie kalkulacyjnym, jak i porównawczym, w oparciu o indywidualnie zdefiniowany plan kont.

Automatycznie generuje wymaganych dokumenty i sprawozdania m.in. VAT, Deklarację podsumowującą, Intrastat, PIT, Sprawozdanie F01, Bilans, Rachunek przepływów oraz inne zdefiniowane przez użytkownika. System utrzymywany jest w stałej zgodności z aktualnymi przepisami.

Sykom

Sykom

Dostawca

Producent


Funkcjonalność

Specyfikacja

Przeznaczenie

Wdrożenia